CETPO

Úvodem

Projekt CeTPo je zaměřen na podporu a rozvoj výzkumu v oblasti teorie vzdělávání přírodovědných oborů na následujících katedrách Pedagogické a Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci:

Projekt je orientován na růst spolupráce se zahraničními pracovišti, resp. výzkumníky, dosahujícími excelence v dílčích disciplínách oboru, na hledání partnerů pro společné vědecko-pedagogické projekty, vyúsťující ve spolupráci a publikační výstupy v předních světových periodikách.

Dalším záměrem projektu je zvyšování poznatků a zkušeností cílové skupiny na tématických akcích a současně pozvednutí úrovně informovanosti v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) prostřednictvím vzdělávacích kurzů. Projekt přispěje k osobnímu růstu pracovníků ve výzkumu i v oblastech s VaV souvisejícími.

Cílovou skupinou jsou akademičtí i ostatní pracovníci VŠ, studenti VŠ a pracovníci výzkumných organizací. Projekt budou zajišťovat pracovníci Pedagogické a Přírodovědecké fakulty UP ve spolupráci s dalšími specializovanými pracovišti.

 Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2022

Poskytovatelé podpory