Aktivity

Arrow

Workshop Lego v badatelsky orientované výuce

13.6.2018 : Worshop o možnostech uplatnění konstrukční stavebnice WeDo a WeDo 2 v badatelsky pojaté výuce

Arrow

Workshop terénní entomologie

25.5.2018 : Workshop věnovaný terénním entomologickým pracem - hmyz stepních a lesostepních biotopů a přilehlých dubohabrových lesů

Arrow

Workshop terénní zoologie

20.4.2018 : Workshop je zaměřen na využití terénních exkurzí ve výuce zoologie

Arrow

Workshop Ozoboti ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

18.3.2018 : Workshop zaměřený na představení moderních technologií - Ozobotů - ve výuce matematiky

Arrow

Workshop Badatelské úlohy a jejich využití ve výuce matematiky

20.11.2017 : Workshop zaměřený na představená BOV a jejího využití v matematice včetně představení a otestování vhodných úloh

Arrow

Workshop Profesní sociální sítě a jejich využití absolventy GIS

23.10.2017 : Role sociálních sítí v současné odborné komunitě

Arrow

Workshop: Organizace a didaktické zajištění ekoakce

20.10.2017 : Workshop zaměřený na aplikaci teoretických poznatků z výuky oborových didaktik a didakticky zaměřených  předmětů

Arrow

Workshop terénní entomologie

25.5.2017 : Workshop věnovaný terénním entomologickým pracem - hmyz stepních a lesostepních biotopů a přilehlých dubohabrových lesů

Arrow

Workshop terénní zoologie

26.4.2017 : Workshop zaměřený na terénní práce - hmyz zejména mokřadních a vodních biotopů, přilehlých vlhkých luk a lužních lesů

Arrow

Elektrotechnické stavebnice ve výuce obecně technického předmětu

11.4.2017 : Workshop věnovaný možnostem aplikací elektrotechnických a elektronických stavebnic ve výuce 

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2019

Poskytovatelé podpory