Aktivity

Arrow

Workshop terénní entomologie

25.5.2017 : Workshop věnovaný terénním entomologickým pracem - hmyz stepních a lesostepních biotopů a přilehlých dubohabrových lesů

Arrow

Workshop terénní zoologie

26.4.2017 : Workshop zaměřený na terénní práce - hmyz zejména mokřadních a vodních biotopů, přilehlých vlhkých luk a lužních lesů

Arrow

Elektrotechnické stavebnice ve výuce obecně technického předmětu

11.4.2017 : Workshop věnovaný možnostem aplikací elektrotechnických a elektronických stavebnic ve výuce 

Arrow

Workshop Děti objevují matematiku samy a baví je to (Hejného metoda výuky matematiky pro 1. stupeň Z

28.3.2017 : Workshop zaměřený na metodologii Hejného výuky matematiky

Arrow

Workshop Badatelsky orientovaná výuka

25.11.2016 : Workshop o hlavních aspektech badatelské výuky s příklady dobrých praxí

Arrow

Workshop Odpadová olympiáda

3.11.2016 : Workshop zaměřený na aplikaci teoretických poznatků z výuky oborových didaktik a didakticky zaměřených  předmětů

Arrow

3D rekonstrukce nemovitého kulturního dědictví

18.10.2016 : Workshop zaměřený na problematiku 3D technologií ve výzkumu kulturního dědictví a možnosti jejich využití 

Arrow

Workshop Didaktika technických předmětů

17.6.2016 : 16. 6. 2016 - Workshop Didaktika technických předmětů zaměřený na specifika technických disciplín a přípravau příkladů pro prezentaci postupu didaktické transformace vybraného tématu

Arrow

Workshop Letní škola zoologie pro učitele

14.5.2016 : 14. 5. 2016 Workshop Letní škola zoologie pro učitele zaměřený na praktické dovednosti při terénních  zoologických pozorováních (realizovaný v rámci udržitelnosti projektu)

Arrow

Workshop terénní entomologie

14.4.2016 : 14. 4. 2016 Workshop terénní entomologie zaměřený na praktické poznatky a dovednosti z entomologie v terénu (realizovaný v rámci udržitelnosti projektu)

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2018

Poskytovatelé podpory