Aktivity

Arrow

Workshop Organizace a didaktické zajištění ekoakce „Odpadová olympiáda“

23.10.2019 : Workshop zaměřený na aplikaci teoretických poznatků z výuky oborových didaktik a didakticky zaměřených  předmětů

Arrow

Kartograf v praxi

21.10.2019 : Workshop zaměřený na praktické poznatky kartografa z každodenní praxe

Arrow

Workshop Organizace a didaktické zajištění ekoakce „Odpadová olympiáda“

17.10.2018 : Workshop zaměřený na aplikaci teoretických poznatků z výuky oborových didaktik a didakticky zaměřených  předmětů

Arrow

:Workshop Sociální sítě a jejich využití pro absolventy GIS

17.10.2018 : Role sociálních sítí v současné společnosti a odborné komunitě

Arrow

Workshop Dopravní psychologie

16.10.2018 : Workshop přináší informace o dopravní psychologii

Arrow

Workshop Children’s approach to geometrical knowledge and understanding: objects, actions and abst

27.9.2018 : Workshop zaměřený na konkrétní možnosti rozvíjení matematické gramotnosti dětí v mateřské a základní škole 

Arrow

Workshop Lego v badatelsky orientované výuce

13.6.2018 : Worshop o možnostech uplatnění konstrukční stavebnice WeDo a WeDo 2 v badatelsky pojaté výuce

Arrow

Workshop terénní entomologie

25.5.2018 : Workshop věnovaný terénním entomologickým pracem - hmyz stepních a lesostepních biotopů a přilehlých dubohabrových lesů

Arrow

Workshop terénní zoologie

20.4.2018 : Workshop je zaměřen na využití terénních exkurzí ve výuce zoologie

Arrow

Workshop Ozoboti ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

18.3.2018 : Workshop zaměřený na představení moderních technologií - Ozobotů - ve výuce matematiky

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory