Aktivity

Arrow

Workshop Děti objevují matematiku samy a baví je to (Hejného metoda výuky matematiky pro 1. stupeň Z

28.3.2017 : Workshop zaměřený na metodologii Hejného výuky matematiky

Arrow

Workshop Badatelsky orientovaná výuka

25.11.2016 : Workshop o hlavních aspektech badatelské výuky s příklady dobrých praxí

Arrow

Workshop Odpadová olympiáda

3.11.2016 : Workshop zaměřený na aplikaci teoretických poznatků z výuky oborových didaktik a didakticky zaměřených  předmětů

Arrow

3D rekonstrukce nemovitého kulturního dědictví

18.10.2016 : Workshop zaměřený na problematiku 3D technologií ve výzkumu kulturního dědictví a možnosti jejich využití 

Arrow

Workshop Didaktika technických předmětů

17.6.2016 : 16. 6. 2016 - Workshop Didaktika technických předmětů zaměřený na specifika technických disciplín a přípravau příkladů pro prezentaci postupu didaktické transformace vybraného tématu

Arrow

Workshop Letní škola zoologie pro učitele

14.5.2016 : 14. 5. 2016 Workshop Letní škola zoologie pro učitele zaměřený na praktické dovednosti při terénních  zoologických pozorováních (realizovaný v rámci udržitelnosti projektu)

Arrow

Workshop terénní entomologie

14.4.2016 : 14. 4. 2016 Workshop terénní entomologie zaměřený na praktické poznatky a dovednosti z entomologie v terénu (realizovaný v rámci udržitelnosti projektu)

Arrow

Workshop Letní škola obecné a molekulární biologie

13.4.2016 : 13. 4. 2016 Workshop Letní škola obecné a molekulární biologie zaměřený na praktické poznatky a dovednosti v laboratorní biologické praxi (realizovaný v rámci udržitelnosti projektu)

Arrow

Workshop - příprava metodiky Vícerozměrné statistické metody a jejich využití při zpracování výzkumn

2.12.2015 : 2. 12. 2015 Workshop - příprava metodiky Vícerozměrné statistické metody a jejich využití při zpracování výzkumných dat (realizovaný v rámci udržitelnosti projektu)

Arrow

Workshop Matematické průměry ve škole a v praxi

18.11.2015 : 18. 11. 2015 Workshop Matematické průměry ve škole a v praxi  zaměřený na průměry, metody jejich výpočtů a řešení vybraných úloh vhodných pro základní a střední školy (realizovaný v rámci udržitelnosti projektu)

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2019

Poskytovatelé podpory