Aktivity

Arrow

Workshop Badatelské úlohy a jejich využití ve výuce matematiky

20.11.2017 : Workshop zaměřený na představená BOV a jejího využití v matematice včetně představení a otestování vhodných úloh

Arrow

Workshop Profesní sociální sítě a jejich využití absolventy GIS

23.10.2017 : Role sociálních sítí v současné odborné komunitě

Arrow

Workshop: Organizace a didaktické zajištění ekoakce

20.10.2017 : Workshop zaměřený na aplikaci teoretických poznatků z výuky oborových didaktik a didakticky zaměřených  předmětů

Arrow

Workshop terénní entomologie

25.5.2017 : Workshop věnovaný terénním entomologickým pracem - hmyz stepních a lesostepních biotopů a přilehlých dubohabrových lesů

Arrow

Workshop terénní zoologie

26.4.2017 : Workshop zaměřený na terénní práce - hmyz zejména mokřadních a vodních biotopů, přilehlých vlhkých luk a lužních lesů

Arrow

Elektrotechnické stavebnice ve výuce obecně technického předmětu

11.4.2017 : Workshop věnovaný možnostem aplikací elektrotechnických a elektronických stavebnic ve výuce 

Arrow

Workshop Děti objevují matematiku samy a baví je to (Hejného metoda výuky matematiky pro 1. stupeň Z

28.3.2017 : Workshop zaměřený na metodologii Hejného výuky matematiky

Arrow

Workshop Badatelsky orientovaná výuka

25.11.2016 : Workshop o hlavních aspektech badatelské výuky s příklady dobrých praxí

Arrow

Workshop Odpadová olympiáda

3.11.2016 : Workshop zaměřený na aplikaci teoretických poznatků z výuky oborových didaktik a didakticky zaměřených  předmětů

Arrow

3D rekonstrukce nemovitého kulturního dědictví

18.10.2016 : Workshop zaměřený na problematiku 3D technologií ve výzkumu kulturního dědictví a možnosti jejich využití 

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory