Aktivity

Arrow

Workshop Didaktika technických předmětů

17.6.2016 : 16. 6. 2016 - Workshop Didaktika technických předmětů zaměřený na specifika technických disciplín a přípravau příkladů pro prezentaci postupu didaktické transformace vybraného tématu

Arrow

Workshop Letní škola zoologie pro učitele

14.5.2016 : 14. 5. 2016 Workshop Letní škola zoologie pro učitele zaměřený na praktické dovednosti při terénních  zoologických pozorováních (realizovaný v rámci udržitelnosti projektu)

Arrow

Workshop terénní entomologie

14.4.2016 : 14. 4. 2016 Workshop terénní entomologie zaměřený na praktické poznatky a dovednosti z entomologie v terénu (realizovaný v rámci udržitelnosti projektu)

Arrow

Workshop Letní škola obecné a molekulární biologie

13.4.2016 : 13. 4. 2016 Workshop Letní škola obecné a molekulární biologie zaměřený na praktické poznatky a dovednosti v laboratorní biologické praxi (realizovaný v rámci udržitelnosti projektu)

Arrow

Workshop - příprava metodiky Vícerozměrné statistické metody a jejich využití při zpracování výzkumn

2.12.2015 : 2. 12. 2015 Workshop - příprava metodiky Vícerozměrné statistické metody a jejich využití při zpracování výzkumných dat (realizovaný v rámci udržitelnosti projektu)

Arrow

Workshop Matematické průměry ve škole a v praxi

18.11.2015 : 18. 11. 2015 Workshop Matematické průměry ve škole a v praxi  zaměřený na průměry, metody jejich výpočtů a řešení vybraných úloh vhodných pro základní a střední školy (realizovaný v rámci udržitelnosti projektu)

Arrow

Workshop: Organizace a didaktické zajištění ekoakce

23.10.2015 : Workshop zaměřený na přípravu aktivit pro žáky a práci studentů se žáky na téma třídění odpadů při akci "Odpadová olympiáda" pořádaný v rámci udržitelnosti projektu

Arrow

Analytické možnosti 3D GIS

16.10.2015 : 16. 10. 2015 Workshop Analytické možnosti 3D GIS - zaměřený na práci s výškopisnými daty v prostředí Google Sketchup a ArcGIS for Desktop, pro rozšíření klíčových dovedností studentů při rekonstrukci 3D objektů a práci s digitálními modely reliéfu (realizovaný v rámci udržitelnosti projektu)

Arrow

Letní škola ornitologie a mamaliologie

18.8.2015 : Letní škola ornitologie a mamaliologie - zaměřená na osvojení si praktických zkušeností a dovedností s moderními metodami monitoringu, odchytu a značení (kroužkování, čipování, tetování) ptáků a savců, manipulace s technikou, sběr a fixaci živočišného materiálu

Arrow

Vzdělávací kurz - CITES, legislativa a obchod s ohroženými druhy

21.5.2015 : CITES, legislativa a obchod s ohroženými druhy - legislativní rámce ochrany druhů, legislativa EU x ČR, praktické dopady ochrany druhů, biopirátství, Nagojský protokol, sběry pro vědecké účely...

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory