Aktivity

Arrow

Workshop „Den stromů“

20.10.2014 : Aktivizační výukové metody při výuce biologi, tentokrát s tématem Dne stromů

Arrow

Vzdělávací kurz Prezentační a komunikační techniky ve VaV - Volte dobře svá slova...

26.9.2014 : Účastníci kurz byli seznámeni se základy komunikačních technik a jejich uplatnění při prezentaci výsledků výzkumu (řeč těla, komunikace, naslouchání, empatie, tréma, příprava, koncepce a obsah prezentace, CS)

Arrow

Vzdělávací kurz Manažerské dovedností v týmu VaV

26.8.2014 : Účastníci kurzu byli seznámeni s postupem pro zajištění motta kurzu: Chce-li někdo někoho řídit, musí nejprve umět řídit sebe sama

Arrow

Vzdělávací kurz Příprava a zpracování žádostí o vědecké projekty

24.7.2014 : Vzdělávací kurz seznamující účastníky se strukturou žádosti a strukturou aplikace TA ČR, NAZV (eAgri), Benefit (fondy ESF), Cedr (Norské fondy)

Arrow

Vzdělávací kurz o Veřejných zakázkách

3.6.2014 : Vzdělávací Kurz „Zákon o veřejných zakázkách“ neb jak nakupovatv rámci vědecko-výzkumných projektů

Arrow

Letní škola entomologie pro učitele

29.5.2014 : Letní škola entomologie

Arrow

Workshop Statistika

19.5.2014 : Workshop „Využití vícerozměrných statistických metod při zpracování výzkumů“

Arrow

Letní škola Zoologie 2014

29.4.2014 : Letní škola Zoologie 2014

Arrow

Metody rekonstrukce fylogeneze I. a II.

1.4.2014 : Workshop Metody rekonstrukce fylogeneze I. a Metody rekonstrukce fylogeneze II. na sebe tématicky navazovaly

Arrow

Vzdělávací kurz – Autorské právo ve vědě, výzkumu, teorii a praxi

26.11.2013 : Vzdělávací kurz – Autorské právo ve vědě, výzkumu, teorii a praxi

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2019

Poskytovatelé podpory