Aktivity

Arrow

Letní škola obecné a molekulární biologie

29.4.2015 : Letní škola obecné a molekulární biologie

Arrow

Workshop CLIL ve výuce matematiky

25.3.2015 : Workshop CLIL ve výuce matematiky - teoretická východiska metodologie CLIL, ukázky vhodných edukačních aktivit pro aplikaci této metody ve výuce matematiky

Arrow

Vzdělávací kurz - Vícerozměrné statistické metody

6.1.2015 : Vícerozměrné statistické metody a možnosti jejich realizace v systému STATISTICA

Arrow

Vzdělávací kurz – Veřejné finance a projektová činnost

7.11.2014 : Rozbor stěžejních ukazatelů - HDP, veřejného dluhu ČR a srovnání jeho výše vzhledem k vybraným státům světa, inflace, deflace, zaměstnanost a růst cen, státní finanční politika, projektová činnost ČR

Arrow

Workshop Drill and Skills – Digitální sondy Vernier

4.11.2014 : Počítačem podporovaná praktická cvičení ve výuce přírodopisu a biologie – přednáška a demonstrační pokusy, možnosti využití výukových trenažérů a výuka s využitím digitálních sond Vernier

Arrow

Letní škola ekologických aktivit

30.10.2014 : Studenti teoreticky i prakticky přípravili 10 stanovišť podporujících environmentální výchovu prostřednictvím organizace edukační akce se zaměřením na třídění odpadu

Arrow

Workshop „Den stromů“

20.10.2014 : Aktivizační výukové metody při výuce biologi, tentokrát s tématem Dne stromů

Arrow

Vzdělávací kurz Prezentační a komunikační techniky ve VaV - Volte dobře svá slova...

26.9.2014 : Účastníci kurz byli seznámeni se základy komunikačních technik a jejich uplatnění při prezentaci výsledků výzkumu (řeč těla, komunikace, naslouchání, empatie, tréma, příprava, koncepce a obsah prezentace, CS)

Arrow

Vzdělávací kurz Manažerské dovedností v týmu VaV

26.8.2014 : Účastníci kurzu byli seznámeni s postupem pro zajištění motta kurzu: Chce-li někdo někoho řídit, musí nejprve umět řídit sebe sama

Arrow

Vzdělávací kurz Příprava a zpracování žádostí o vědecké projekty

24.7.2014 : Vzdělávací kurz seznamující účastníky se strukturou žádosti a strukturou aplikace TA ČR, NAZV (eAgri), Benefit (fondy ESF), Cedr (Norské fondy)

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory