Letní škola ekologických aktivit

30.10.2014

Studenti teoreticky i prakticky přípravili 10 stanovišť podporujících environmentální výchovu prostřednictvím organizace edukační akce se zaměřením na třídění odpadu

Zápis

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory