Vzdělávací kurz Manažerské dovedností v týmu VaV

26.8.2014

Účastníci kurzu byli seznámeni s postupem pro zajištění motta kurzu: Chce-li někdo někoho řídit, musí nejprve umět řídit sebe sama

Zápis

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory