Vzdělávací kurz Prezentační a komunikační techniky ve VaV - Volte dobře svá slova...

26.9.2014

Účastníci kurz byli seznámeni se základy komunikačních technik a jejich uplatnění při prezentaci výsledků výzkumu (řeč těla, komunikace, naslouchání, empatie, tréma, příprava, koncepce a obsah prezentace, CS)

Zápis

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory