Workshop Drill and Skills – Digitální sondy Vernier

4.11.2014

Počítačem podporovaná praktická cvičení ve výuce přírodopisu a biologie – přednáška a demonstrační pokusy, možnosti využití výukových trenažérů a výuka s využitím digitálních sond Vernier

Zápis

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory