Vzdělávací kurz – Veřejné finance a projektová činnost

7.11.2014

Rozbor stěžejních ukazatelů - HDP, veřejného dluhu ČR a srovnání jeho výše vzhledem k vybraným státům světa, inflace, deflace, zaměstnanost a růst cen, státní finanční politika, projektová činnost ČR

Zápis

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory