Vzdělávací kurz - CITES, legislativa a obchod s ohroženými druhy

21.5.2015

CITES, legislativa a obchod s ohroženými druhy - legislativní rámce ochrany druhů, legislativa EU x ČR, praktické dopady ochrany druhů, biopirátství, Nagojský protokol, sběry pro vědecké účely...

Zápis

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory