Analytické možnosti 3D GIS

16.10.2015

16. 10. 2015 Workshop Analytické možnosti 3D GIS - zaměřený na práci s výškopisnými daty v prostředí Google Sketchup a ArcGIS for Desktop, pro rozšíření klíčových dovedností studentů při rekonstrukci 3D objektů a práci s digitálními modely reliéfu (realizovaný v rámci udržitelnosti projektu)

Zápis

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory