Workshop terénní entomologie

14.4.2016

14. 4. 2016 Workshop terénní entomologie zaměřený na praktické poznatky a dovednosti z entomologie v terénu (realizovaný v rámci udržitelnosti projektu)

Zápis

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory