Workshop Děti objevují matematiku samy a baví je to (Hejného metoda výuky matematiky pro 1. stupeň Z

28.3.2017

Workshop zaměřený na metodologii Hejného výuky matematiky

Zápis

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory