Workshop terénní zoologie

26.4.2017

Workshop zaměřený na terénní práce - hmyz zejména mokřadních a vodních biotopů, přilehlých vlhkých luk a lužních lesů

Zápis

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory