Workshop terénní entomologie

25.5.2017

Workshop věnovaný terénním entomologickým pracem - hmyz stepních a lesostepních biotopů a přilehlých dubohabrových lesů

Zápis

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory