Workshop Organizace a didaktické zajištění ekoakce „Odpadová olympiáda“

17.10.2018

Workshop zaměřený na aplikaci teoretických poznatků z výuky oborových didaktik a didakticky zaměřených  předmětů

Zápis

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2022

Poskytovatelé podpory