Klíčová aktivita 01

Klíčová aktivita KA 01: Zahraniční spolupráce

Klíčová aktivita je zaměřena na prohlubování a rozvoj zahraniční spolupráce a získávání zkušeností a nových poznatků, metod a způsobů práce ve výzkumu v oblasti teorie vzdělávání přírodovědných oborů. V rámci klíčové aktivity budou členové cílové skupiny vysíláni na zahraniční pracoviště, zabývající se řešenou problematikou. Dostanou se tak do úzkého osobního kontaktu s vědci a výzkumníky, kteří jsou nositeli excelence v daném oboru, získají zkušenosti a nové poznatky, které využijí jednak při výzkumu na domácím pracovišti, při sestavení společného výzkumného cíle s kooperujícím zahraničním pracovištěm a pro předání dalším osobám cílové skupiny. Tyto kontakty budou využity i v budoucnu pro přípravu společných projektů (např. ze 7. rámcového programu). Krátkodobé pobyty (16 cca 4 týdenních stáží) jsou plánovány na vybraná zahraniční pracoviště, řešící podobnou problematiku.

Druhou částí této aktivity je účast cílové skupiny na zahraničních konferencích, odkud je možno načerpat nové poznatky a navázat nové kontakty v oboru. Plánováno je celkem 16 výjezdů na zahraniční konference. Na konferencích, konaných ve druhé polovině řešení projektu budou prezentovány výsledky výzkumných aktivit projektu. Poznatky získané v zahraničí, budou dále předávány cílové skupině na workshopech a letních školách v rámci KA 02.

Výstupy KA 01:

  • 16 realizovaných stáží na zahraničních pracovištích
  • výjezd osob cílové skupiny na 16 zahraničních konferencí ,z čehož 6 bude s aktivní účastí (prezentace výsledků výzkumu). Každý účastník zahraničního výjezdu předá nově získané poznatky a zkušenosti na akci pořádané v rámci KA 02 dalším členům cílové skupiny.
  • společné publikace a společně vytvořené či navržené projekty, předpokládá se publikační výstup z každé stáže.
  • počet úspěšně podpořených osob cílové skupiny 32

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory