Klíčová aktivita 02

Klíčová aktivita KA 02: Vzdělávací činnost 1

Klíčová aktivita KA 02 je zaměřena na zvyšování odborných znalostí a dovedností cílové skupiny v řešené oblasti. V rámci KA 02 budou pořádány tematické akce – 8 workshopů (6-10 hod. pro 15 osob) a 8 letních škol (pro 10 osob), zajišťující odborný růst cílové skupiny, podporu zapojení do mezinárodních projektů v oblasti VaV, předávání poznatků a zkušenosti významných pracovníků oboru, rozšiřována stávající spolupráce, hledány nové talenty VaV.

Akce budou zaměřeny na předávání zkušeností a dovedností z výzkumu zkušenými odborníky z jednotlivých oblastí přírodních věd, ale i zvyšování dovedností při realizaci výzkumných aktivit, zapojování do mezinárodní spolupráce a komunikace.

Součástí KA 02 bude vytvoření databáze publikací, vztahujících se k tématu, na webových stránkách projektu a knihovna odborných publikací k tématu teorie vzdělávání přírodovědných oborů v digitální a tištěné podobě. Cílem této části KA 02 je zvýšit dostupnost informací a nejnovějších poznatků cílové skupině. Současně bude sestavena databáze pracovišť zabývajících se tímto oborem.

Všichni úspěšní účastníci obdrží certifikát o absolvování tematické akce. Celkem je v průběhu projektu plánováno s účastí 200 osob.

Výstupy KA 02:

  • zorganizované a uspořádané akce, resp. počet podpořených a úspěšně podpořených osob cílové skupiny (200 účastníků)
  • databáze odborných tematických publikací o teorii vzdělávání přírodovědných oborů
  • knihovna publikací (v tištěné a digitální formě)
  • databáze pracovišť zabývajících se touto tématikou

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory