Klíčová aktivita 03

Klíčová aktivita KA 03: Vzdělávací činnost 2

Klíčová aktivita KA 03 je zaměřena na další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblastech souvisejících s VaV. V rámci KA 03 bude realizováno 8 vzdělávacích kurzů, podporujících osobní a odborný růst cílové skupiny – pracovníků VaV. Vzdělávací kurzy v činnostech souvisejících s VaV, v délce 6 - 10 hodin, budou zaměřeny na zvyšování komunikačních, prezentačních a argumentačních schopností VaV pracovníků, na zlepšení orientace v otázkách řízení, legislativy a výsledků VaV, zdokonalení publikačních schopností cílové skupiny.

Výstupy KA 03:

  • zorganizované a uspořádané vzdělávací akce, resp. počet podpořených a úspěšně podpořených osob z cílové skupiny – celkem je v průběhu projektu plánováno s účastí 80 účastníků.

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory