Knihovna : Botanika

Botanika

Obsahuje zdojů: 33

dateZdrojKategorieZaměření
1.

AlgaeBase

GUIRY M.D. & GUIRY G.M. (1996–2015). AlgaeBase. World-wide electronic publication. Galway: National University of Ireland. Dostupné na: <http://www.algaebase.org

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

2.

Atlas houbových organismů

SEDLÁŘOVÁ, M., VAŠUTOVÁ, M. (2004–2011): Atlas houbových organismů. Elektronický zdroj. Olomouc: PřF UP v Olomouci. Dostupné na: <http://old.botany.upol.cz/atlasy/system/index.php

Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

3.

Atlas chorob a škůdců ovoce, zeleniny a okrasných rostlin

Rod, Jaroslav, 2017. Atlas chorob a škůdců ovoce, zeleniny a okrasných rostlin. 5., doplněné a přepracované vydání. [Líbeznice]: Víkend, 94 stran. ISBN 978-80-7433-179-4

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

4.

Atlas sinic a řas České republiky 1

KAŠTOVSKÝ J., HAUER T., GERIŠ R., CHATTOVÁ B., JURÁŇ J., LEPŠOVÁ-SKÁCELOVÁ O., PITELKOVÁ P., PUZSTAI M., ŠKALOUD P., ŠŤASTNÝ J., ČAPKOVÁ K., BOHUNICKÁ M. & MȔHLSTEINOVÁ R. (2018): Atlas sinic a řas České republiky 1. Praha: powerprint, 384 s.

Publikace Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

5.

Atlas sinic a řas České republiky 2

KAŠTOVSKÝ J., HAUER T., GERIŠ R., CHATTOVÁ B., JURÁŇ J., LEPŠOVÁ-SKÁCELOVÁ O., PITELKOVÁ P., PUZSTAI M., ŠKALOUD P., ŠŤASTNÝ J., ČAPKOVÁ K., BOHUNICKÁ M. & MȔHLSTEINOVÁ R. (2018): Atlas sinic a řas České republiky 2. Praha: powerprint, 480 s.

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

6.

Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod

SLÁDEČEK, V., SLÁDEČKOVÁ, A., 1996. Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod. Díl 1. Destruenti a producenti. Praha: Agrospoj, 350 s.

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

7.

Botanicky významná území České republiky.

ČEŘOVSKÝ, J., PODHAJSKÁ, Z., TUROŇOVÁ, D., (eds) 2007. Botanicky významná území České republiky. Praha, AOPK, 407 s.

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

8.

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny

SDRUŽENÍ FLOS AQUAE (1995–2015) Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny. Elektronický zdroj. Brno. Dostupné na: http://www.sinice.cz/

Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

9.

CyanoDB.cz - On-line database of cyanobacterial genera

KOMÁREK, J., HAUER, T., 2013. CyanoDB.cz - On-line database of cyanobacterial genera. Word-wide electronic publication. České Budějovice: Univ. of South Bohemia, Třeboň: Inst. of Botany AS CR. Dostupné na http://www.cyanodb.cz

Zdroje dat

(odkaz)

en | Licence: nezadáno

10.

CZECH PHYCOLOGICAL SOCIETY

CZECH PHYCOLOGICAL SOCIETY (2007–2013): Fottea - a journal of the Czech Phycological Society. Elektronický zdroj. Praha. Dostupné na http://fottea.czechphycology.cz/

Časopisy

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

11.

Fotografický atlas mikroskopických sinic

HINDÁK, F., 2011. Fotografický atlas mikroskopických sinic. Bratislava. Vydavateĺstvo Slovenskej akademie ved. 128 s. ISBN 80-224-0658-9

Publikace SŠ, Veřejnost, VŠ

sk | Licence: nezadáno

12.

Fylogeneze krytosemenných rostlin Angiosperm Phylogeny Website

Angiosperm Phylogeny 2001-2013. Elektronický zdroj.

Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

13.

Houby

HAGARA, L., ANTONÍN, V., BAIER, J., 1999. Houby. Praha: Aventinum, 416 s.

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

14.

Houby

CARLIE, M.J., WATKINSON, S.C., GOODAY, G.W., 2001. The fungi. 2nd edition. San Diego, Academic Press, 523 s.

Publikace Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

15.

Kvetoucí rostliny

Angiosperm phylogeny: Flowering plant families. 2015. Elektornický zdroj. Dostupné na http://www.cs.man.ac.uk/~david/flora/flora.html

Zdroje dat

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

16.

Malý obrazový atlas našich sinic a řas

POULÍČKOVÁ, A., JURČÁK, J., 2001. Malý obrazový atlas našich sinic a řas. Vyd. 1. Olomouc, Univerzita Palackého, 81 s. ISBN 80-244-0242-4

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

17.

Metody hodnocení úrovně ochrany lentických vod....

COESEL, P. F. M., 2001. A method for quantifying conservation value in lentic freshwater habitats using desmids as indicator organisms. Biodiversity Conservation Vol. 10, 2. pp. 177–187. ISSN 0960-3115

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

18.

Prodromus sinic a řas ČR

POULÍČKOVÁ, A., LHOTSKÝ, O., DŘÍMALOVÁ, D., 2004. Prodromus sinic a řas ČR. Czech Phycology 4: 19–33. Dostupné z http://fottea.czechphycology.cz/_contents/CP4-2004-02.pdf

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

19.

Průvodce mikrosvětem sinic a řas

POULÍČKOVÁ A., DVOŘÁK P. & HAŠLER P. (2015): Průvodce mikrosvětem sinic a řas. Olomouc: UP v Olomouci, 46 s.

Publikace Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

20.

Řasy.

HOEK, C., MANN, D. G., JAHNS, H. M., 1995. Algae. An introduction to phycology. Cambridge, University Press, 637 s.

Publikace Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

21.

Sběr, preparace a konzervace rostlinného materiálu

Křísa, B., Prášil, K. (ed.) 1994. Sběr, preparace a konzervace rostlinného materiálu. UK Praha.

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

22.

Sběr, preparace a konzervace rostlinného materiálu

KŘÍSA, B., PRÁŠIL, K., 1994. Sběr, preparace a konzervace rostlinného materiálu. Praha: UK v Praze, 229 s. ISBN 80-7066-034-1.

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

23.

SEAWEED INDUSTRY ASSOCIATION

SEAWEED INDUSTRY ASSOCIATION. Seaweed. Elektronický zdroj. Dostupné na https://seaweedindustry.com/seaweed

Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

24.

Sektor fototrofních mikroorganismů.

SEKTOR FOTOTROFNÍCH MIKROORGANISMŮ AVČR. Stránky Sektoru fototrofních mikroorganismů. Elektronický zdroj. Třeboň: Mikrobiologický ústav AVČR. Dostupné na http://www.alga.cz/cs

Zdroje dat

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

25.

Sinice a řasy

KAŠTOVSKÝ J. & HAUER T. (2003–2015): Sinice a řasy. cz. Elektronický zdroj. České Budějovice: PřF JU v Českých Budějovicích. Dostupné na: <http://www.sinicearasy.cz/

Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

26.

Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii

KALINA, T., VÁŇA, J., 2005. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Praha, Karolinum, 606 s. ISBN 80-246-1036-1

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

27.

Sladkovodní řasy.

HINDÁK, F. (ed.) 1978. Sladkovodné riasy. Bratislava: SPN, 725 s.

Publikace Veřejnost, VŠ

sk | Licence: nezadáno

28.

Sladkovodní řasy.

CANTER-LUND, H., LUND, J.W.G., 1995. Freshwater Algae: Their microscopic world explored. Bristol, Biopress Ltd. 360 s. ISBN 0 948737-25-5

Publikace VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

29.

Stránky algologické skupiny na PřF UK v Praze

ALGOLOGICKÁ SKUPINA PŘF UK (2013): Stránky algologické skupiny na PřF UK v Praze. Elektronický zdroj. Praha: PřF UK. Dostupné na http://botany.natur.cuni.cz/algo/index.html

Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

30.

Vegetace české republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace

CHYTRÝ, M., et al. 2011. Vegetace české republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia. 828 s. ISBN 978-80-200-1918-9

Publikace SŠ, Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

31.

Výroba, obchod a využití mořských řas a produktů z nich

NAYLOR, J., 1976. Production, trade and utilization of seaweeds and seaweed products. FAO Fisheries Technical Paper 159. Rome, FAO, 73 s.

Publikace VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

32.

Základy ekologie sinic a řas

POULÍČKOVÁ, A., 2011. Základy ekologie sinic a řas. Olomouc, Univerzita Palackého. 91 s. ISBN 978-80-244-2751-5

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

33.

Zelené řasy a původ suchozemských rostlin

LEWIS, L.A., MCCOURT, R.M., 2004. Green algae and the origin of land plants. American Journal of Botany. Vol. 91 (10). pp. 1535–1556. Dostupné z http://www.amjbot.org/content/91/10/1535.full.pdf+html

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2022

Poskytovatelé podpory