Knihovna : Ekologie

Ekologie

Obsahuje zdojů: 54

dateZdrojKategorieZaměření
1.

Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy

HÄRTEL, H., LONČÁKOVÁ, J., HOŠEK, M., eds., 2009. Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy. Praha, AOPK ČR, 196 stran., DVD. ISBN 978-80-87051-36-8

Publikace

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

2.

A Nonparametric Method for Accommodating and Testing Across-Site Rate Variation

JOHN P. HUELSENBECK, MARC A. SUCHARD

PDF ke stažení (210.3 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

3.

Accelerated Species Inventory on Madagascar Using Coalescent-Based Models of Species Delineation

MICHAEL T. MONAGHAN, RUTH WILD, MIRANDA ELLIOT, TOMOCHIKA FUJISAWA, MICHAEL BALKE, DAEGAN J.G. INWARD, DAVID C. LEES, RAVO RANAIVOSOLO, PAUL EGGLETON, TIMOTHY G. ARRACLOUGH, ALFRIED P. VOGLER

PDF ke stažení (429.8 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

4.

Adding More Ecology into Species Delimitation: Ecological Niche Models and Phylogeography Help Define Cryptic Species in the Black Salamander (Aneides flavipunctatus)

LESLIE J. RISSLER, JOSEPH J. APODACA

PDF ke stažení (1.1 MB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

5.

Applications of Ecological Niche Modeling for Species Delimitation: A Review and Empirical Evaluation Using Day Geckos (Phelsuma) from Madagascar

CHRISTOPHER J. RAXWORTHY, COLLEEN M. INGRAM, NIRHY RABIBISOA, RICHARD G. PEARSON

PDF ke stažení (2.5 MB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

6.

Biodiverzita a fungování ekosystémů.

PLESNÍK, J., VAČKÁŘ, D., 2005. Biodiverzita a fungování ekosystémů. Vesmír, r. 84, 1.

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

7.

Biologické principy ochrany přírody

PRIMACK, R.B., KINDLMAN, P., JERSÁKOVÁ, J. 2001. Biologické principy ochrany přírody. Portál, Praha, ISBN 80-7189-552-0

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

8.

Biologické principy ochrany přírody.

PRIMACK, R. B., KINDLMANN, P., JERSÁKOVÁ, J. 2001. Biologické principy ochrany přírody. Praha, Portál. 348 s. ISBN 80-7178-552-0

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

9.

Biologie krajiny. Biotopy České republiky

SÁDLO, J., STORCH, D., 2000. Biologie krajiny. Biotopy České republiky. Praha, Vesmír, 94 S.

Publikace Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

10.

Comparison of Methods for Species-Tree Inference in the Sawfly Genus Neodiprion (Hymenoptera: Diprionidae)

CATHERINE R. LINNEN, BRIAN D. FARRELL

PDF ke stažení (829.8 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

11.

Červená kniha biotopů České republiky

KUČERA, T. ed. (2005): Červená kniha biotopů České republiky.

Publikace

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

12.

Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlin a živočichov SR a ČR. 4.díl

KOTLABA, F. (ed.). 1995. Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlin a živočichov SR a ČR. 4.díl. Sinice a riasy, huby, lišejníky, machorasty. Príroda, Bratislava.

Časopisy Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

13.

Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. 5.díl

ČEŘOVSKÝ, J. at al. 1999. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. 5.díl. Vyšší rostliny. Príroda, Bratislava, ISBN 80-07-01084-X

Časopisy VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

14.

Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR. 3.díl

ŠKAPEC, L.(ed.). 1992. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR. 3.díl. Bezobratlí Príroda, Bratislava, ISBN 80-07-00402-5

Časopisy SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

15.

Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR

SEDLÁČEK, K. (ed.). 1988. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. 1.díl. Ptáci. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, ISBN 80-209-0021-7

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

16.

Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. 2.díl

BARUŠ, V. (ed.) 1989. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. 2.díl. Kruhoústí, ryby, plazi, savci. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, ISBN 80-209-0060-8

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

17.

Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha - Suchdol

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

18.

Delimiting Species in Recent Radiations

H. BRADLEY SHAFFER, ROBERT C. THOMSON

PDF ke stažení (1.5 MB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

19.

Delimiting Species without Monophyletic Gene Trees

L. LACEY KNOWLES, BRYAN C. CARSTENS

PDF ke stažení (1.4 MB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

20.

Ecosystems.

DICKINSON, G., MURPHY, K., 2007. Ecosystems. Routledge, London, 205 s.

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

21.

Ekologie a rozšíření biomů na Zemi.

PRACH, K., ŠTECH, M., ŘÍHA, P., 2009. Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. Scientia, 151 s.

Časopisy SŠ, Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

22.

Ekologie vegetace střední Evropy. Díl 1.

KUBÍKOVÁ, J., 2005. Ekologie vegetace střední Evropy. Díl 1. Praha, Karolinum. 129 s. Vynikající přehled středoevropské lesní vegetace s přesahem do alpinského stupně Alp a na pobřeží Baltu.

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

23.

Evidence for a New Root of the Tree of Life

JAMES A. LAKE, JACQUELINE A. SERVIN, CRAIG W. HERBOLD, RYAN G. SKOPHAMMER

PDF ke stažení (267.7 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

24.

Geobiocenologie II

BUČEK, A., LACINA, J., 1999. Geobiocenologie II. Brno, MZLU, 240 s.

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

25.

Increasing the Efficiency of Searches for the Maximum Likelihood Tree in a Phylogenetic Analysis of up to 150 Nucleotide Sequences

DAVID A. MORRISON

PDF ke stažení (261.1 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

26.

Interpretation manual of European Union habitats

Publikace

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

27.

Katalog biotopů České Republiky

CHYTRÝ, M., KUČERA, T., KOČÍ, M., 2001. Katalog biotopů České Republiky. Vyd. 1. Agentura ochrany přírody Praha. 304 s. ISBN 80-86064-55-7

Publikace Veřejnost, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

28.

Koncept ekologických fenoménů v interpretaci středoevropské vegetace

KUČERA, T., 2005. Koncept ekologických fenoménů v interpretaci středoevropské vegetace. Malacologica Bohemoslovaca 3. s. 47–77.

Články Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

29.

Krajina a životní prostředí ČR na konci 20. století

BUČEK, A., 2000. Krajina a životní prostředí ČR na konci 20. století. Brno, Veronica, 14, 6. s. 1-5

Články VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

30.

Legislativa Evropských společenství a oblasti územní a druhové ochrany přírody

ROTH, P., ed., 2003. Legislativa Evropských společenství a oblasti územní a druhové ochrany přírody (směrnice 79/409/EHS, směrnice 92/43/EHS, rozhodnutí 97/266/ES). Praha, MŽP ČR, 181 s.

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

31.

Maximum Likelihood Estimates of Species Trees: How Accuracy of Phylogenetic Inference Depends upon the Divergence History and Sampling Design

JOHN E. MCCORMACK, HUATENG HUANG, L. LACEY KNOWLES

PDF ke stažení (178.8 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

32.

Metal pollution in the aquatic environment

Förstner, U., & Wittmann, G. T. (2012). Metal pollution in the aquatic environment. Springer Science & Business Media.

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost, VŠ, SŠ

en | Licence: nezadáno

33.

Naming Species in Phylogenetic Nomenclature

MIECZYSLAW WOLSAN

PDF ke stažení (0 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

34.

Neklidné časy. Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí.

POKORNÝ, P. 2011: Neklidné časy. Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí. Dokořán, 370 s. ISBN 978-80-7363-392-9

Publikace Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

35.

Nonstationary Evolution and Compositional Heterogeneity in Beetle Mitochondrial Phylogenomics

NATHAN C. SHEFFIELD, HOJUN SONG, STEPHEN L. CAMERON, MICHAEL F. WHITING

PDF ke stažení (1.2 MB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

36.

Ochrana lesů I

KŘÍSTEK, J., 1984. Ochrana lesů I. Praha: SPN, 1984. 169 s.

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

37.

Ochrana přírody a krajiny v ČR

MACHAR, I., DROBILOVÁ, L., (eds.) 2012. Ochrana přírody a krajiny v ČR. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Univerzita Palackého v Olomouci, 1. a 2. díl, 853 s.

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

38.

Ochrana přírody v Evropské unii.

HORA, J., KUČERA, T., PLESNÍK, J., 2000. Ochrana přírody v Evropské unii. Praha, Česká společnost ornitologická, Praha. 15 s.

Články VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

39.

Ochrana přírody z pohledu biologa. Proč a jak chránit českou přírodu.

KOLÁŘ, F. a kol., 2012. Ochrana přírody z pohledu biologa. Proč a jak chránit českou přírodu. Praha, Dokořán. 216 s. ISBN 978-80-7363-414-8,

Publikace Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

40.

Podmaněná planeta

Moldan, B. (2015). Podmaněná planeta. Praha: Karolinum.

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

41.

Podmaňování přírody. Voda, krajina a vývoj moderního Německa.

BLACKBOURN, D., 2009. Podmaňování přírody. Voda, krajina a vývoj moderního Německa. Praha, BB/art. 446 s.

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

42.

PriF UK v Bratislave; Katedra ekológie - Oddelenie hydrobiológie a parazitológie

PriF UK v Bratislave; Katedra ekológie - Oddelenie hydrobiológie a parazitológie

Vysokoškolská pracoviště, Odborná pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

sk | Licence: nezadáno

43.

Průvodce praktickou ekologickou výchovou.

MÁCHAL, A., 2000. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno, Rezekvítek. 205 s. ISBN 80-902954-0-1

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

44.

Resolving Arthropod Phylogeny: Exploring Phylogenetic Signal within 41 kb of Protein-Coding Nuclear Gene Sequence

JEROME C. REGIER, JEFFREY W. SHULTZ, AUSTEN R. D. GANLEY, APRIL HUSSEY, DIANE SHI, BERNARD BALL, ANDREAS ZWICK, JASON E. STAJICH, MICHAEL P. CUMMINGS, JOEL W. MARTIN, CLIFFORD W. CUNNINGHAM

PDF ke stažení (753.1 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

45.

Selecting Taxa to Save or Sequence: Desirable Criteria and a Greedy Solution

MAGNUS BORDEWICH, ALLEN G. RODRIGO, CHARLES SEMPLE

PDF ke stažení (207.1 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

46.

Species Concepts and Species Delimitation

KEVIN DE QUEIROZ

PDF ke stažení (82.5 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

47.

Species Delimitation: New Approaches for Discovering Diversity

JOHN J.WIENS

PDF ke stažení (75.3 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

48.

The Impact of Reticulate Evolution on Genome Phylogeny

ROBERT G. BEIKO, W. FORD DOOLITTLE, ROBERT L. CHARLEBOIS

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

49.

The periglacial environment

French, H. M. (2017). The periglacial environment. John Wiley & Sons.

Publikace

(odkaz)

en | Licence: nezadáno

50.

The Web and the Structure of Taxonomy

H. C. J. GODFRAY, B. R. CLARK, I. J. KITCHING, S. J. MAYO, AND M. J. SCOBLE

PDF ke stažení (113.3 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

51.

Toward an Integrated System of Clade Names

KEVIN DE QUEIROZ

PDF ke stažení (721.6 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

52.

Úvod do biologie ochrany přírody

PRIMACK, B.R., KINDLMANN, P., JERSÁKOVÁ, J., 2011. Úvod do biologie ochrany přírody. Praha, Portál. 472 s. ISBN 978-80-7367-595-0

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

53.

What Is the Danger of the Anomaly Zone for Empirical Phylogenetics?

HUATENG HUANG, L. LACEY KNOWLES

PDF ke stažení (639.2 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

54.

Životní prostředí a výchova.

HEDERER, J., 1994. Životní prostředí a výchova. Praha, Portál. 51 s. ISBN 80-85282-88-7

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2022

Poskytovatelé podpory