Knihovna : Mezioborové

Mezioborové

Obsahuje zdojů: 22

dateZdrojKategorieZaměření
1.

. Příručka muzejníkova

ŽALMAN, J., a kol., 2002. Příručka muzejníkova. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 75 s. ISBN 80-86611-00-0

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

2.

Analýza dat z dotazníkového šetření

Řezanková, H.: Analýza dat z dotazníkového šetření. Praha, Professional Publishing, 2011, 223 s.

Publikace

cz | Licence: nezadáno

3.

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Institut für Didaktik der Naturwissenschaften

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Institut für Didaktik der Naturwissenschaften, Hannover, Německo

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

de | Licence: nezadáno

4.

Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Biologie, Fachdidaktik un Lehr-/Lernforschung Biologie

Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Biologie, Fachdidaktik un Lehr-/Lernforschung Biologie, Berlin, Německo

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

de | Licence: nezadáno

5.

Kokedama: japonské umění pěstování rostlin bez květináčů

Parker, Coraleigh. 2018. Kokedama: japonské umění pěstování rostlin bez květináčů. Vydání první. V Praze: Metafora, 144 stran. ISBN 978-80-7359-555-5

Publikace Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

6.

Lékařská entomologie a životní prostředí

ROSICKÝ, B. et al., 1989. Lékařská entomologie a životní prostředí. Praha: Academia, 440 s.

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

7.

Ludwig-Maximilians-Universität München, Didaktik der Biologie

Ludwig-Maximilians-Universität München, Didaktik der Biologie, Mnichov, Německo

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

de | Licence: nezadáno

8.

Ministry of Agriculture and Fisheries, Department of Plant Health, Research and Development Centre

Ministry of Agriculture and Fisheries, Dept.of Plant Health, Research and Development Centre, Ghammieri, Marsa, Malta

Instituce a státní správa, Odborná pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

9.

Možnosti energetického využití dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin

Usťak, Sergej, Šinko, Jan a Honzík, Roman. 2016. Možnosti energetického využití dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 32 stran. Metodika pro praxi. ISBN 978-80-7427-225-7

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

10.

Ochrana proti skladištním škůdcům a chorobám

BARTOŠ, J., VERNER P., 1979. Ochrana proti skladištním škůdcům a chorobám. Praha: SZN, 339 s.

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

11.

Pädagogische Hochschule Heidelberg, Fakultät III - Biologie

Pädagogische Hochschule Heidelberg, Fakultät III - Biologie, Heidelberg, Německo

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

de | Licence: nezadáno

12.

Pokojovky pro zdraví a na talíři: příručka pro ty, co mají chuť

anoutová, Štěpánka a Šopovová, Jolana 2017. Pokojovky pro zdraví a na talíři: příručka pro ty, co mají chuť. 1. vydání. Praha: JŠ, 235 stran. ISBN 978-80-904876-1-1

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

13.

Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav biologických a ekologických vied, Oddelenie didkatiky biológie

Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav biologických a ekologických vied, Oddelenie didkatiky biológie, Košice, Slovensko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

sk | Licence: nezadáno

14.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Bratislava, Slovensko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

sk | Licence: nezadáno

15.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra učitelství a didaktiky biologie

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra učitelství a didaktiky biologie, Praha

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

16.

Přírodovědné exkurze ve školní praxi

PAVLASOVÁ, L., HROUDA, L., TEODORIDIS, V. Přírodovědné exkurze ve školní praxi. 1 vyd. Praha: UK PedF, 2015. 157 s. ISBN 978-80-7290-807-3.

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

17.

Research Institue for Advanced Science and Technology, Osaka Prefecture University

Research Institue for Advanced Science and Technology, Osaka Prefecture University, Sakai, Osaka, Japonsko

Odborná pracoviště, Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

18.

Universität Bayreuth, Lehrstuhl Didaktik der Biologie

Universität Bayreuth, Lehrstuhl Didaktik der Biologie, Bayreuth, Německo

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

de | Licence: nezadáno

19.

Universität Würzburg, Fakultät für Biologie, Fachgruppe Didaktik Biologie

Universität Würzburg, Fakultät für Biologie, Fachgruppe Didaktik Biologie, Würzburg, Německo

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

de | Licence: nezadáno

20.

Výzkumný nástroj pro evaluaci školního klimatu: Konstrukce a aplikace v praxi.

Kašpárková, J.: Výzkumný nástroj pro evaluaci školního klimatu: Konstrukce a aplikace v praxi. Olomouc, UP, 2007, 192 s.

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

21.

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Zentrum für Didaktik der Biologie

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Zentrum für Didaktik der Biologie, Munster, Německo

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

de | Licence: nezadáno

22.

Zoogeografie

OPATRNÝ, E., 1999. Zoogeografie. Olomouc: Univerzita Palackého, 190 s. ISBN: 978-80-244-0011-2.

Publikace Veřejnost, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2022

Poskytovatelé podpory