Knihovna : Didaktika Přírodovědných a technických oborů a matematiky

Didaktika Přírodovědných a technických oborů a matematiky

Obsahuje zdojů: 267

dateZdrojKategorieZaměření
1.

Aktuální trendy vzdělávání v oblasti programování a tvorby webových aplikací

KUBRICKÝ, J. 2010. Aktuální trendy vzdělávání v oblasti programování a tvorby webových aplikací. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Sborník příspěvků a anotací mezinárodní vědecké konference [CD-ROM]. Hradec Králové: GAUDEAMUS. ISBN 978-80-7435-014-6

Články VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

2.

Analýza vyučování

KOLÁŘ, Z. – VALIŠOVÁ, A.: Analýza vyučování. Praha, Grada, 2009, 232 s.

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

3.

Arnica - časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání

časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

4.

Bad wolf kills lovable rabbits: children´s attitudes toward predator and prey

Pavol Prokop, Milan Kubiatko

PDF ke stažení (1 MB)

Články ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

5.

Becoming a student teacher: core features of the experience

Angi Maldereza, Andrew J. Hobson, Louise Tracey, Kirstin Kerr

PDF ke stažení (202.5 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

6.

Biologie – chemie – zeměpis

Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

7.

Bridging the gender and generation gap by ICT applying a participatory design process

Sandra Buchmüller, Gesche Joost, Nina Bessing, Stephanie Stein

PDF ke stažení (2.2 MB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

8.

Britské listy: Stanislav Štech a Ondřej Šteffl debatují o školství

Britské listy: Stanislav Štech a Ondřej Šteffl debatují o školství, 2012 [online]. Britské listy.

Časopisy

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

9.

Can the Notion of Affordances be of Use in the Design of a Technology Enriched Mathematics Curriculum?

Jill Brown, Gloria Stillman, Sandra Herbert

PDF ke stažení (85.5 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

10.

Center of Didactics of Biology, Institute of Plant Sciences, Karl-Franzens-Universität Graz

Center of Didactics of Biology, Institute of Plant Sciences, Karl-Franzens-Universität Graz, Graz, Rakousko

Odborná pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

de | Licence: nezadáno

11.

Cílená zpětná vazba. Metody pro vedoucí skupin a učitele

REITMAYEROVÁ, E., BROUMOVÁ, V. (2012) Cílená zpětná vazba. Metody pro vedoucí skupin a učitele. 2. Vyd., Praha, Portál, 176 s. ISBN 978-80-262-0222-6

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

12.

Connectivism: A learning theory for the digital age

SIEMENS, G., 2004. Connectivism: A learning theory for the digital age [online]. Elearnspace. Dostupné z: http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm

Články

(odkaz)

Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

en | Licence: nezadáno

13.

Constructivist learning (environments) and how to avoid another tower of Babel: reply to Renkl

David Gijbels, Sofie M. M. Loyens

PDF ke stažení (101.8 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

14.

Cvičení z didaktiky biologie I.

ŠVECOVÁ, M., ČÍŽKOVÁ, V., RŮŽKOVÁ, I., STOKLASA, J. 2000. Cvičení z didaktiky biologie I. UK Praha.

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

15.

Člověk – učení - automat

KULIČ, V. 1989. Člověk – učení - automat. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. ISBN 80-200-0447-5

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

16.

Darwin´s Missing Link - A Novel Paradigm for Evolution Education

KEFYN M. CATLEY

PDF ke stažení (216.3 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

17.

Darwin: člověk, jeho veliká cesta a evoluční teorie

Van Wyhe, J. (2018). Darwin: člověk, jeho veliká cesta a evoluční teorie. Praha: Knižní klub.

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: freeware/shareware

18.

Defining "Highly Qualified Teachers": What Does "Scientifically-Based Research" Actually Tell Us?

odborný článek

Časopisy

(odkaz)

en | Licence: nezadáno

19.

Department Fachdidaktiken,Didaktik der BiologieFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Department Fachdidaktiken,Didaktik der BiologieFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Norinberk, Německo

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

de | Licence: nezadáno

20.

Design and evaluation of a development portfolio: how to improve students´ self-directed learning skills

Wendy Kicken, Saskia Brand-Gruwel, Jeroen van Merriënboer, Wim Slot

PDF ke stažení (354.2 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

21.

Development o logical thinking in science subjects teaching

ČÍŽKOVÁ, V., ČTRNÁCTOVÁ, H. Development o logical thinking in science subjects teaching. Journal of Baltic Science Education, 2003, vol. 2, no. 2, p. 38 – 45.

Časopisy

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

22.

Didaktická transformace pro technické předměty

KROPÁČ, J., KROPÁČOVÁ, J., 2006. Didaktická transformace pro technické předměty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 104 s. ISBN 80-244-1431-7

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

23.

Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání 1.

SLAVÍK, Jan, Klára ULIČNÁ, Jana STARÁ a Petr NAJVAR (2018) Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 463 s. Edice: Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44. ISBN 978-80-210-8768-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017.

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

24.

Didaktické studie

studijní materiály

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

25.

Didaktik der Biologie, Institut für Biologie, Universität Halle

Didaktik der Biologie, Institut für Biologie, Universität Halle, Halle, Německo

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

de | Licence: nezadáno

26.

Didaktik der Biologie, Institut für Biologie, Universität Kassel

Didaktik der Biologie, Institut für Biologie, Universität Kassel, Kassel, Německo

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

de | Licence: nezadáno

27.

Didaktik der Informatik

SCHUBERT, S., SCHWILL, A., 2011. Didaktik der Informatik. Heidelberg, Spektrum Akademischer Verlag, ISBN 3827426537

Články

(odkaz)

de | Licence: nezadáno

28.

Didaktik der Informatik. Grundlagen, Konzepte, Beispiele

HUBWIESER, P., 2007. Didaktik der Informatik. Grundlagen, Konzepte, Beispiele. 3. vyd. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-540-72477-3.

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost

de | Licence: nezadáno

29.

Didaktika biologie

MASLOWSKI, O. 1990. Didaktika biologie. UP Olomouc.

Časopisy VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

30.

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

DiBi 2010 [elektronický zdroj]: Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování: sborník příspěvků semináře 25. a 26. března 2010 / [editor Miroslav Papáček]. Jihočeská univerzita, Katedra biologie, 2010

Články

(odkaz)

cz | Licence: nezadáno

31.

Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou.

Chocholoušková Z., Hajerová Müllerová L. Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou. 1. vyd. 2019. 280 s. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN: 978-80-261-0846-7

Publikace

cz | Licence: nezadáno

32.

Didaktika matematiky a její proměny

Vondrová, N., Tichá, M. 2011. Didaktika matematiky a její proměny. Pedagogická orientace, 21(2), s. 156-170. ISSN 1211-4669

Články

(odkaz)

Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

33.

Didaktika pro vysokoškolské učitele

PODLAHOVÁ, L. a kol.: Didaktika pro vysokoškolské učitele. Praha, Grada, 2012, 160 s.

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

34.

Didaktika pro vysokoškolské učitele

PODLAHOVÁ, L., a kol., 2012. Didaktika pro vysokoškolské učitele. Praha: Grada. 160 s. ISBN 978-80-247-4217-5

Publikace

cz | Licence: nezadáno

35.

Didaktika sekundární školy.

KALHOUS, Z., OBST, O. 2003. Didaktika sekundární školy. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 80-244-0599-7.

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

36.

Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů

KROPÁČ, J., KUBÍČEK, Z., CHRÁSKA, M. a HAVELKA, M., 2002. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 155 s. ISBN 80-244-0561-X

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

37.

Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly

KROPÁČ, J., KUBÍČEK, Z., CHRÁSKA, M. a HAVELKA, M., 2004. Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly. 1. vyd. Olomouc, Univerzita Palackého, 223 s. ISBN 80-244-0848-1

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

38.

Didaktika technických předmětů

KROPÁČ, J. a kol. 2004. Didaktika technických předmětů. Olomouc: UP. ISBN 80-244-0848-1

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

39.

Difficult learning tasks in biology curriculum

VRÁNOVÁ, O. Difficult learning tasks in biology curriculum. The New Educational review, 2012, vol. 30, no. 4, p. 30 – 44.

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

40.

Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování

HEJNÝ, M., KUŘINA, F., 2001. Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál, 192 s. ISBN 80-7178-581-4.

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

41.

Does Teacher Certification Matter? Evaluating the Evidence.

Darling-Hammond, L., Berry, B., Thoreson, A.: Does Teacher Certification Matter? Evaluating the Evidence. EDUCATIONAL EVALUATION AND POLICY ANALYSIS March 20, 2001 vol. 23 no. 1 57-77 Abstract: The authors respond to Dan Goldhaber and Dominic Brewer’s article in the Summer 2000 issue of Educational Evaluation and Policy Analysis that claimed from an analysis of NELS teacher and student data that teacher certification has little bearing on student achievement. Goldhaber and Brewer found strong and consistent evidence that, as compared with students whose teachers are uncertified, students achieve at higher levels in mathematics when they have teachers who hold standard certification in mathematics. (The same was true to a somewhat lesser extent in science.) However, they emphasized their finding that, "Contrary to conventional wisdom, mathematics and science [students] who have teachers with emergency credentials do no worse than students whose teachers have standard teaching cr

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

42.

Dovednost – základní pojem didaktiky technických předmětů

KROPÁČ, J., 2002. Dovednost – základní pojem didaktiky technických předmětů. e – Pedagogium (online), 2002, č. 2. Dostupné na www: http://epedagog.upol.cz./eped2.2002/index.htm ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758

Články

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

43.

Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie.

ŘEZNÍČKOVÁ, D., CÍDLOVÁ, H., ČÍŽKOVÁ, V., ČTRNÁCTOVÁ, H., ČUDOVÁ, R., HANUS, M., KUBIATKO, M., MARADA, M., MATĚJČEK, T., TRNOVÁ, E., 2013. Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie. Praha: Nakladatelství P3K, 288 s. ISBN 978 -80 -87343 -24

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

44.

Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky.

Hejný, M., Novotná, J., Stehlíková, N. (eds.) 2004. Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 244 s. ISBN 80-7290-189-3 (2. sv.)

Publikace

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

45.

e-Pedagogium

odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

46.

EduTech portal

Webová stránka EduTech Portal je určená pro učitele předmětu Technika (Technická výchova) v praxi. Webová stránka nabízí různé informace z oblasti technického vzdelávání na základních školách.

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

sk | Licence: nezadáno

47.

Efektivita a optimalizace přípravy učitelů

SANDANUSOVÁ, A.: Efektivita a optimalizace přípravy učitelů. Praha, ČZU – Institut vzdělávání a poradenství, 2008, 170 s.

Publikace

cz | Licence: nezadáno

48.

Efektivní učení ve škole

DVOŘÁK, D. (překlad): Efektivní učení ve škole. Praha, Portál, 2005, 142 s.

Publikace

cz | Licence: nezadáno

49.

Effects of national policies on teachers´ sense of professionalism: findings from an empirical study in Portugal and in England

Christopher Day, Maria Assunc Flores, Isabel Viana

PDF ke stažení (176.8 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

50.

Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století

HORKÁ, H. 2005. Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století. Brno: Masarykova Univerzita. ISBN 80-210-3750-4

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

51.

ENTERTAINMENT TECHNOLOGY AND HUMAN BEHAVIOUR: LITERATURE STUDY

Matthias Rauterberg

PDF ke stažení (261 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

52.

Envigogika

studijní materiály

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

53.

Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ

ŠEBEŠOVÁ, P., ŠIMONOVÁ, P. (2013) Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ. 1. Vyd., Praha, Portál, 224 s. ISBN 978-80-262-0503-6

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

54.

Environmentální výchova z pohledu učitelů

ČINČERA, J. (2016) Environmentální výchova z pohledu učitelů. 1. vyd., Brno, MU, 207 s. ISBN 978-80-210-8439-1

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

55.

Evolution and the textbook structure of biology.

MOODY, D.E. Evolution and the textbook structure of biology. Science Education, 1996, vol. 80, n. 4, p. 395-418

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

56.

Exemplifikační úlohy a jejich využití ve vzdělávacích programech

KROPÁČ, J., 2003 Exemplifikační úlohy a jejich využití ve vzdělávacích programech. e-Pedagogium (on-line), 2003, roč. 3, č. 4. Dostupné na www: <http://epedagog.upol.cz/eped4.2003/clanek01.pdf>. ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

57.

Factors affecting the impact of teacher education programmes on teacher preparedness: implications for accreditation policy

Lawrence Ingvarson, Adrian Beavis, Elizabeth Kleinhenz

PDF ke stažení (280.2 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

58.

Fireflies As a Catalyst For Science Education

LYNN FRIERSON FAUST

PDF ke stažení (368 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

59.

Germantown Friends School; Upper School

Germantown Friends School; Upper School, Philadelphia, Pennsylvania, USA

Vysokoškolská pracoviště, Odborná pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

60.

Gifted in Biology Education - Results of Research at Secondary Schols

ŠVECOVÁ, M., PÁNEK, L., HORYCHOVÁ, I. Gifted in Biology Education - Results of Research at Secondary Schols. In. Katarzyna Potyrala (eds.): Science, Society, Didactics, University of Krakov, 2013, s.228 – 239. ISBN 978-83-7271-808-2 Abstrakt: Odborníci v oblasti vzdělávání, ale i celé vzdělávací instituce se stále více zabývají problematikou nadaných a talentovaných dětí. Instituce, jako jsou vysoké školy, Akademie věd České republiky a regionální výzkumné ústavy spatřují v nadaných dětech potenciální členy svých výzkumných týmů. Jaká je situace, pokud jde o vyhledávání a diagnostiku těchto žáků ve školní praxi? Výsledky z rozhovorů s učiteli ukazují, že povědomí učitelů o diagnostice a specifičnost práce s talentovanými žáky není uspokojivá. Výzkum provedený na českých středních školách přispěl k monitoringu této problematiky ve školní praxi.

Články

en | Licence: nezadáno

61.

Handbook of Research on Didactic Strategies and Technologies for Education Incorporating Advancements

PUMILIA-GNARINI, P. M., 2013. Handbook of Research on Didactic Strategies and Technologies for Education Incorporating Advancements. Hershey, Pa: Information Science Reference,

Publikace

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

62.

High School Biology Teachers´ Knowledge Structure, Acceptance & Teaching of Evolution

Michael L. Rutledge, Melissa A. Mitchell

PDF ke stažení (166.7 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

63.

Hodnocení učebnic

MAŇÁK, J., KNECHT, P. Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007.

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

64.

HOW DO TEACHERS USE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN BIOLOGY TEACHING?

MILAN KUBIATKO

PDF ke stažení (121.4 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

65.

HOW DO TEACHERS USE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN BIOLOGY TEACHING?

MILAN KUBIATKO

PDF ke stažení (121.4 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

66.

How Teacher Education Matters

Darling-Hammond, L.: Journal of Teacher Education May 2000 vol. 51 no.3, 166-173 Abstract: Despite longstanding criticisms of teacher education, the weight of substantial evidence indicates that teachers who have had more preparation for teaching are more confident and successful with students than those who have had little or none. Recent evidence also indicates that reforms of teacher education creating more tightly integrated programs with extended clinical preparation interwoven with coursework on learning and teaching produce teachers who are both more effective and more likely to enter and stay in teaching. An important contribution of teacher education is its development of teachers’abilities to examine teaching from the perspective of learners who bring diverse experiences and frames of reference to the classroom.

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

67.

Hry pro rozvoj emocí a komunikace. Koncepce a model tvořivě-humanistické výchovy

ZELINOVÁ, M. 2011. Hry pro rozvoj emocí a komunikace. Koncepce a model tvořivě-humanistické výchovy. 2. vyd., Praha, Portál, 144 s. ISBN 978-80-262-0036-9

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

68.

Hry pro rozvoj zdravé osobnosti. Prevence problémů s agresivitou, pasivitou a závislostí

ŠIMANOVSKÝ, Z., ŠIMANOVSKÁ, B. 2014. Hry pro rozvoj zdravé osobnosti. Prevence problémů s agresivitou, pasivitou a závislostí. 3. vyd., Praha, Portál, 160 s. ISBN 978-80-262-0766-5

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

69.

ICT and pedagogy

Margaret Cox, Mary Webb, Chris Abbott, Barry Blakeley, Tony Beauchamp, Valerie Rhodes

PDF ke stažení (582.3 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

70.

In an ICT-based teacher-education context: why was our group "the magic group"?

Ingrid Helleve

PDF ke stažení (196.7 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

71.

Increasing the effectiveness of ecological education through interactive tasks

ČÍŽKOVÁ, V., ČTRNÁCTOVÁ, H., NEČESANÁ, T. Increasing the effectiveness of ecological education through interactive tasks. Journal of Baltic Science Education, 2009, vol. 8, no. 2, p. 38 – 45.

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

72.

Institut für Biologie und ihre Didaktik, Universität zu Köln

Institut für Biologie und ihre Didaktik, Universität zu Köln, Kolín, Německo

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

de | Licence: nezadáno

73.

Institut für Didaktik der Biologie,Fakultät für Biologie und Vorklinische Medizin, Universität Regensburg

Institut für Didaktik der Biologie,Fakultät für Biologie und Vorklinische Medizin, Universität Regensburg, Regensburg, Německo

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

de | Licence: nezadáno

74.

Interaktivní tabule ve výuce

Jiří Dostál

PDF ke stažení (312.8 kB)

Články Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

75.

Internet vo výučbe a štýly učenia.

BURGEROVÁ, J., 2001. Internet vo výučbe a štýly učenia. Prešov: Tlačiareň Kušnír. ISBN 80-968-630-3-7

Články

sk | Licence: nezadáno

76.

Interpreting Evolutionary Diagrams: When Topology and Process Conflict

Kefyn M. Catley, Laura R. Novick, Courtney K. Shade

PDF ke stažení (463.7 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

77.

Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů

KORTHAGEN, F. a kol. 2011. Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 293 s. ISBN 978-80-731-5221-5

Publikace Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

78.

Journal of Teacher Education

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

79.

Journal of Technology and Information Education

časopis pro vzdělávání v technické a informační výchově ISSN 1803-537X (print) ISSN 1803-6805 (on-line)

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

80.

Journal of Technology Education

Journal of Technology Education poskytuje fórum pro vědeckou diskuzi o tématech týkajících se technologie a informačního vzdělávání. Články jsou zaměřeny na technologie pedagogického výzkumu, filozofie a teorie, vycházejí zde knižní recenze, úvodníky, hostující články, komplexní přehledy literatury, a reakce na dříve publikované články.

Časopisy

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

81.

Ke struktuře obsahu učiva technických předmětů v základním vzdělávání – generalizace

KROPÁČ, J. st., KROPÁČ, J. ml. a PLISCHKE, J., 2009. Ke struktuře obsahu učiva technických předmětů v základním vzdělávání – generalizace. Dostupné na WWW: http://www.jtie.upol.cz/ Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, ročník 1, číslo 3, s. 17 - 23. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line)

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

82.

Klíčové dovednosti učitele

KYRIACOU, Ch. 1991. Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha.

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

83.

Klíčové kompetence

HAUSENBLAS, Ondřej, 2005. Modelové rozpracování klíčových kompetencí [online]. Metodický portál: Články

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

84.

Klíčové kompetence a jejich rozvíjení

BELZ, H., SIEGRIST, M., 2001. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál. ISBN 80-7178-479-6

Publikace

cz | Licence: nezadáno

85.

Kompetence základního vzdělávání

CASTILLO, F., 2008. Las Competencias Que Los Profesores De Educación Básica Movilizan ens u Desempeno Profesional Docente: PhD Thesis. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación. ISBN 978-84-692-0122-0.

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

86.

Kompetence žáka a postup didaktické transformace

KROPÁČ, J., PLISCHKE, J., 2007. Kompetence žáka a postup didaktické transformace. In: Technické vzdelávanie v procese zmien. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 79-84. ISBN 978-80-8083-530-9

Popis souboru (57.3 kB)

Články SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

87.

Kompetenzzentrum für Didaktik der Biologie, Universität Wien

Kompetenzzentrum für Didaktik der Biologie, Universität Wien, Wein, Rakousko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

de | Licence: nezadáno

88.

Konektivismus – teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí

BRDIČKA, Bořivoj, 2008a. Konektivismus – teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí [online]. Učitelský spomocník. [cit. 2012-11-14]

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

89.

Konstrukce poznatků žáky v matematice (na příkladu Pythagorovy věty)

ULRYCHOVÁ, M. 2011. Konstrukce poznatků žáky v matematice (na příkladu Pythagorovy věty). Disertační práce. Praha, Univerzita Karlova, 222 s.

Publikace

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

90.

Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzděláván

NEZVALOVÁ, D. a kol., 2006. Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání. Olomouc: UP. ISBN 80-244-124-0.

Publikace

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

91.

Kvalita současných učebnic přírodopisu z různých pohledů

HRABÍ, L., VRÁNOVÁ, O., MÜLLEROVÁ, M. Kvalita současných učebnic přírodopisu z různých pohledů. e – Pedagogium, 2010, roč. 10, č. 4, s. 9 – 18

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

92.

Learning through boundary-crossing: further education lecturers learning in both the university and workplace

Ian Finlay

PDF ke stažení (202.5 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

93.

Learning To Think Spatially: GIS as a Support System in the K–12 Curriculum

Committee on the Support for Thinking Spatially. 2006. Learning To Think Spatially: GIS as a Support System in the K–12 Curriculum. Washington, D.C.: The National Academies Press

Publikace VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

94.

LEPŠÍ VRABEC V HRSTI AKO HOLUB NA STRECHE (ALEBO ORNITOLÓGIA OČAMI GYMNAZISTOV). POSTOJE ŠTUDENTOV GYMNÁZIÍ K VTÁKOM

Milan Kubiatko, Pavol Prokop, Jana Fančovičová, Zuzana Haláková

PDF ke stažení (188.5 kB)

Články SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

sk | Licence: nezadáno

95.

Linear Versus Branching Depictions of Evolutionary History: Implications for Diagram Design

Laura R. Novick, Courtney K. Shade, Kefyn M. Catley

PDF ke stažení (381.3 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

96.

Making a Difference in Educational Quality Through Teacher Education

Carolyn M. Evertson, Willis D. Halley, Marilyn Zlotnik: Making a Difference in Educational Quality Through Teacher Education. Journal of Teacher Education May 1985 vol. 36 no. 3 2-12 Abstract: Is teacher education beneficial and worthwhile? What standards are being established for admitting students to teacher education programs? What is the relationship of these standards to teacher effectiveness? These questions and others implicit in the debate regard ing the efficacy of teacher preparation programs are discussed by Evertson, Hawley and Zlotnik. The authors review the extensive body of research surround ing preparation programs, make propo sals for strengthening teacher prepara tion, and offer words of caution to those endorsing many of the popular proposals for teacher education reform, including advocates of alternative credentialing.

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

97.

Mapping Our World: GIS lessons for Educators

Lyn Malone, Anita M. Palmer, Christine L. Voigt (2002) Mapping Our World: GIS lessons for Educators. Esri. 535 s.

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

en | Licence: nezadáno

98.

Media4u Magazine

Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání: http://www.media4u.cz/ ISSN 1214-9184

Časopisy

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

99.

Media4u Magazine 2/2011

PDF ke stažení (1.6 MB)

Časopisy SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

100.

Měkké dovednosti - kompetence - sítě

DUISMANN, G., MESCHENMOSER, H. 2005. Fachliche Grundlagen - Kompetenzen - Vernetzen.. Unterricht – Arbeit + Technik, roč. 28, č. 7, s. 22-44. ISSN 1438-8987.

Články Veřejnost, VŠ

de | Licence: nezadáno

101.

Metacognition in chemical education: question posing in the case-based computerized learning environment

Zvia Kaberman, Yehudit Judy Dori

PDF ke stažení (579.2 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

102.

Metodika výuky biologie na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe – náměty pro začínajícího učitele

KUBICOVÁ, S.: Metodika výuky biologie na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe – náměty pro začínajícího učitele. Ostrava, Ostravská univerzita, 2009, 64 s.

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

103.

Metody pedagogického výzkumu

CHRÁSKA, M. 2007. Metody pedagogického výzkumu. Praha. Grada. ISBN 978-80-247-1369-4

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

104.

Metody pedagogického výzkumu

CHRÁSKA, M.: Metody pedagogického výzkumu. Praha, Grada, 2007, 272 s.

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

105.

Metody projektování učebních úloh

NIKL, J. Metody projektování učebních úloh. H. Králové: Gaudeamus, 1997.

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

106.

Mezinárodní společnost pro technologie ve vzdělávání: Sítě pro učitele

International Society for Technology in Education: Nets for teachers, 2008 [online]. International Society for Technology in Education

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

107.

Moderní vyučování

PETTY, G. 1996. Moderní vyučování. Portál, Praha

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

108.

Moderní vyučování

PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha, Portál, 2008, 380 s.

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

109.

Motivace v e-learningu

EGER, L. 2005. Motivace v e-learningu. In: E-learning forum [online]

Články

(odkaz)

cz | Licence: nezadáno

110.

Motivačně-stimulační funkce výukových www stránek

KUBRICKÝ, J., NEUMANN, K. 2009. Motivačně-stimulační funkce výukových www stránek. Časopis pro technickou a informační výchovu, roč. 1, č. 2, s. 77 - 80. ISSN 1803-537X

Články Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

111.

Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů.

JANÍK, T. a kol., 2009. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-176-8

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

112.

Možnosti zvýšení efektivnosti výuky elektrotechnických předmětů na střední škole při užití učebních úloh

HAVELKA, M. 2007. Možnosti zvýšení efektivnosti výuky elektrotechnických předmětů na střední škole při užití učebních úloh: disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta

Ostatní VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

113.

Multimediální, hypertextové a hypermediální učební pomůcky – trend soudobého vzdělávání

DOSTÁL, J. 2009. Multimediální, hypertextové a hypermediální učební pomůcky – trend soudobého vzdělávání. Časopis pro technickou a informační výchovu, roč. 1, č. 2, s. 18-23. ISSN 1803-537X

Články

cz | Licence: nezadáno

114.

Music, play and Darwin´s children: Pedagogical reflections of and on the ontogeny/phylogeny relationship

Nicholas Bannan

PDF ke stažení (1 MB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

115.

Nárys didaktiky

MAŇÁK, J., 1993. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova Univerzita. ISBN 80-210-0210-7

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

116.

Netradiční materiály ve výuce přírodopisu.

HRABÍ, L., VRÁNOVÁ, O. 2008. Netradiční materiály ve výuce přírodopisu. Učitelské listy, 2007/2008, roč. 15, č. 3, s. 12.

Články Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

117.

Netradiční metody ve výuce biologie

Dufková, E.: Netradiční Metody ve výuce biologie. Praha, Generation Europe, 2011, 101 s.

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

118.

Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace

JANKO, T., 2012. Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace. Brno: Masarykova univerzita, 148 S. ISBN 978-80-210-6135-4

Publikace

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

119.

Norwegian University of Science and Technology , Faculty of Social Science and Technology Management, Department of Education

Norwegian University of Science and Technology , Faculty of Social Science and Technology Management, Department of Education, Trondheim, Norsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

120.

Nové směry v biologických oborech a jejich speciálních didaktikách

ŠVECOVÁ, M.: Nové směry v biologických oborech a jejich speciálních didaktikách I. Praha, UK, 2005, 193 s.

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

121.

Nové technologické standardy ISTE pro učitele

BRDIČKA, B., 2008 Nové technologické standardy ISTE pro učitele [online]. Učitelský spomocník.

Články

(odkaz)

cz | Licence: nezadáno

122.

Nové trendy v didaktické přípravě učitelů

SANDANUSOVÁ, A.: Nové trendy v didaktické přípravě učitelů. Brno, Tribun EU, 2009, 116 s.

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: freeware/shareware

123.

Obecná didaktika

SKALKOVÁ, J., 2007: Obecná didaktika. 2. rozš. a přepr. vydání. Praha, Grada, 322 s. ISBN 978-80-247-1821-7

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

124.

Obecná pedagogika

GRECMANOVÁ, H. a kol., 2002. Obecná pedagogika II. 2. vyd. Olomouc: HANEX, 2002. ISBN 80-85783-24-X.

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

125.

Obecná pedagogika

GRECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D., URBANOVKÁ, E., 2002. Obecná pedagogika I. 2. vyd. Olomouc: HANEX. ISBN 80-85783-20-7

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

126.

Obecné vzdělávací kvality a pojem kompetence.

DLOUHÁ, Jana, 2009. Obecné vzdělávací kvality a pojem kompetence. Envigogika, roč. 4, č. 1, [online] ISSN 1802-3061

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

127.

Oborová didaktika biologie a geologie I. Vybraná témata pro DSP učitelů VVP

PAVELKOVÁ, J.: Oborová didaktika biologie a geologie I. Vybraná témata pro DSP učitelů VVP. Praha, UK, 2002, 55 s.

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

128.

Oborová didaktika biologie: vybraná témata pro učitele všeobecněvzdělávacích předmětů

PAVELKOVÁ, J.: Oborová didaktika biologie: vybraná témata pro učitele všeobecněvzdělávacích předmětů. Praha, UK, 2007, 128 s.

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

129.

Oborové didaktiky (text pro účastníky korespondenčního studia)

KROPÁČ, J., KUBÍČEK, Z., HAJDA, V., 1998. Oborové didaktiky (text pro účastníky korespondenčního studia). 2. přepracované vydání. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 153 s.

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

130.

Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy

STUCHLÍKOVÁ, I. et al., 2015. Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 465 s. ISBN 978-80-210-7769-0

Publikace

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

131.

Odborné kompetence

BADER, R., MÜLLER, M., 2002. Leitziel der Berufsbildu Handlungskompetenz. Die berufsbildende Schule, roč. 54, č. 6, s. 176 – 182. ISSN 0431-6673

Publikace

de | Licence: nezadáno

132.

Odlišnosti a analogie mezi pedagogikou a technickými vědami z hlediska oborové didaktiky technických předmětů

KROPÁČ, J., 2002. Odlišnosti a analogie mezi pedagogikou a technickými vědami z hlediska oborové didaktiky technických předmětů. e – Pedagogium (online), 2002, č. 2. Dostupné na www: http://epedagog.upol.cz./eped2.2002/index.htm ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758

Články

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

133.

Online Global Geography Modules Enhance Undergraduate Learning

SOLEM, M., GERSMEHL, P. 2005. Online Global Geography Modules Enhance Undergraduate Learning. AAG Newsletter 40(8):11

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

134.

Online Učebnice didaktiky technické výchovy

Kožuchová, M. a kol. (2011) Elektronická učebnica didaktika technickej výchovy. [online]. Bratislava, Univerzita Komenského. Dostupné na http://ki.ku.sk/cms/utv/ ISBN 978-80-223-3031-2

Ostatní

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

sk | Licence: nezadáno

135.

onstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání.

NEZVALOVÁ, D. a kol., 2006. Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání. Olomouc, UP. ISBN 80-244-124-0

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

136.

Orbis Scholár

studijní texty

Články, Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

137.

Osobní a sociální dovednosti

DUISMANN, G. 2005. Selbst – und Sozialkompetenzen – auch eine Aufgabe für die Arbeitslehre. Unterricht – Arbeit + Technik, roč. 27, č. 7, s. 66. ISSN 1438-8987

Články Veřejnost, VŠ

de | Licence: nezadáno

138.

Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích

FILOVÁ, H. – HAVEL, J. (eds).: Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích: sborník z mezinárodního pracovního semináře na PdF MU Brno. 2006, 156 s.

Články

cz | Licence: freeware/shareware

139.

Otázky v dialogu učitele a žáka technických předmětů

KROPÁČ, J., PLISCHKE, J., 2008. Otázky v dialogu učitele a žáka technických předmětů. In: Technika - Informatyka – Edukacja: Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej: Tom IX. Rzeszow: Universytet Rzeszowski, s. 210-215. ISBN 978-83-7586-006-1

Text ke stažení (73.2 kB)

Články Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

140.

Paidagogos

časopis pro pedagogiku v souvislostech

Časopisy

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

141.

Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu?

JANÍK, T. akol., 2007. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-139-3

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

142.

Pedagogická encyklopedie

PRŮCHA, J. (ed.) (2009) Pedagogická encyklopedie. 1. vyd., Praha, Portál, 936 s. ISBN 978-80-7367-546-2

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

143.

Pedagogická orientace

studijní a informační materiály

Články, Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

144.

Pedagogika

studijní a informařní materiály

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

145.

Pěstitelství na ZŠ I. Didaktika výuky

CHMELOVÁ, Š.: Pěstitelství na ZŠ I. Didaktika výuky. České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2010, 113 s.

Publikace

cz | Licence: nezadáno

146.

Podpora aktivního myšlení a samostatné učení žáků

GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. 2000. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: HANEX. ISBN 80-85783-28-2

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

147.

Pojetí výuky o bezpečnosti práce ve všeobecném technickém vzdělávání

KROPÁČ, J., 1998. Pojetí výuky o bezpečnosti práce ve všeobecném technickém vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 76 s. ISBN 80-7067-909-3

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

148.

Porozumění obsahu ve výuce technických a odborných předmětů

PLISCHKE, J., KROPÁČ, J., 2007. Porozumění obsahu ve výuce technických a odborných předmětů. e-Pedagogium (on-line), 2007, roč. 7, č. 4. Dostupné na WWW: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_IV-2007.pdf ISSN 1213-7499. Tištěná forma 1213-7758

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

149.

Postupy zjednodušení obsahu učiva technických předmětů

KROPÁČ, J., KROPÁČOVÁ, J., 2006. Postupy zjednodušení obsahu učiva technických předmětů. In: Technika - Informatyka – Edukacja: Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej: Tom 5. Rzeszow : Universytet Rzeszowski, s. 42–46. ISBN 83-88845-69-1

Popis souboru (58.9 kB)

Články ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

150.

Používanie IKT vo vyučovaní biológie

Milan Kubiatko, Zuzana Haláková

PDF ke stažení (151.9 kB)

Články Veřejnost, VŠ

sk | Licence: nezadáno

151.

Pracownia Dydaktyki Biologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski

Pracownia Dydaktyki Biologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

pl | Licence: nezadáno

152.

Pracownia Dydaktyki, Biologii Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Pracownia Dydaktyki, Biologii Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Varšava, Polsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

pl | Licence: nezadáno

153.

Preference metakognitivních strategií na pozadí úkolových situací v matematice u žáků druhého stupně ZŠ

CHYTRÝ, V., PEŠOUT, O., ŘÍČAN, J. 2014. Preference metakognitivních strategií na pozadí úkolových situací v matematice u žáků druhého stupně ZŠ. Ústí na Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 211 s. ISBN 978-80-7414-796-8.

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

154.

Premeny školy v digitálním veku

KALAŠ, I., 2013. Premeny školy v digitálním veku. Bratislava: SPN, ISBN 978-80-10-02409-4

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

155.

Preparing High-Quality Teachers: Views From the Classroom

Reichwein Zientek, L: Preparing High-Quality Teachers: Views From the Classroom. Am Educ Res J December 2007 vol. 44 no. 4 959-1001 Abstract: Every child has the right to a highly qualified teacher, yet as a nation we are reluctant to empirically investigate how teacher preparation programs are succeeding. Results from the present study suggested that (a) traditionally certified (TC) teachers felt better prepared than non–traditionally certified (NTC) teachers on communicating, planning, and using instructional strategies; (b) NTC teachers’ positive mentoring and prior classroom experiences in conjunction with the overall less positive mentoring experiences of TC teachers may have minimized differences; (c) novice teachers did not feel prepared on items related to multicultural curriculum or assessing student learning; and (d) prior classroom experiences, first year support, and program components were important, but instruction on teaching standards was of particular importance fo

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

156.

Profesní rozvoj učitelů přírodovědných předmětů

JIMOYIANNIS, A. 2010. Designing and implementing an integrated technological pedagogical science knowledge framework for science teachers professional development. Computers & Education, roč. 55, č. 3, s. 1259-1269. ISSN: 0360-1315

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

157.

Proměna kurikula technické výchovy v České a Slovenské republice po roce 1989

SERAFÍN, Čestmír. Proměna kurikula technické výchovy v České a Slovenské republice po roce 1989. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-4981-4.

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

158.

Přehled didaktiky biologie

PAVLASOVÁ, L. (2014)  Přehled didaktiky biologie. Praha, UK, 2014, 58 s. ISBN 978-80-7290-643-7

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

159.

Příprava budoucích eUčitelů na eInstruction

ČERNOCHOVÁ, M. 2003. Příprava budoucích eUčitelů na eInstruction. Praha: AISIS. ISBN 80-239-0938-X

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

160.

Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání

SANDANUSOVÁ, A. – MATĚJOVIČOVÁ, B. – DYTRTOVÁ, R. (eds.): Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání. Praha, ČZU – Institut vzdělávání a poradenství, 2008, 181 s.

Články

cz | Licence: nezadáno

161.

Psychodidaktika

ŠKODA, J. – DOULÍK, P.: Psychodidaktika. Praha, Grada, 2011, 208 s.

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

162.

Psychologický slovník

HARTL, P., HARTLOVÁ, H. 2000. Psychologický slovník. Praha: Portál. ISBN 80-7178-303-X.

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

163.

Psychologie pro učitele

ČÁP, J., MAREŠ, J. 2007. Psychologie pro učitele. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-273-7.

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

164.

Psychologie řízeného učení

KULIČ, V. 1992. Psychologie řízeného učení. Praha: Academia. ISBN 80-200-0447-5

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

165.

publikace prof. Riedla, Technická univerzita Mnichov

odborné články na osobní stránce prof. Riedla z Technické unoverzity v Mnichově

Články

(odkaz)

ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

de | Licence: nezadáno

166.

publikace prof. Scheltena, Technická univerzita Mnichov

Na této stránce sou publikovány články prof. Scheltena z Technické univerzity v Mnichově, který se zabývá problematikou technické a informační výchovy

Články

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

167.

PUPILS´ MISCONCEPTIONS ABOUT MAMMALS

Milan Kubiatko, Pavol Prokop

PDF ke stažení (328.7 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

168.

Reading Phylogenetic Trees: The Effects of Tree Orientation and Text Processing on Comprehension

Laura R. Novick, Andrew T. Stull, Kefyn M. Catley

PDF ke stažení (170.4 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

169.

Reasoning About Evolution´s Grand Patterns: College Students´ Understanding of the Tree of Life

Laura R. Novick, Kefyn M. Catley

PDF ke stažení (1.4 MB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

170.

Reflexe nad základními aspekty konstruktivistického pojetí výuky v přírodovědných předmětech

DOULÍK, P., ŠKODA, J. 2003. Reflexe nad základními aspekty konstruktivistického pojetí výuky v přírodovědných předmětech. Pedagogická revue, roč. 55, č. 5, s. 470-482. ISSN 1335-1982

Články Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

171.

Research of Computer Game Addiction among the 18-Year-Old Students of General Upper Secondary Schools in the Czech Republic.

CHRÁSKA, M., BASLER, J. Research of Computer Game Addiction among the 18-Year-Old Students of General Upper Secondary Schools in the Czech Republic. In ICERI2016 Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2016, s. 69-78. ISBN 978-84-617-5895-1. ISSN 2340-1095.

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

172.

Role internetu ve vzdělávání

BRDIČKA, B., 2003. Role internetu ve vzdělávání. Praha: UK. ISBN 80-239-0106-0

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

173.

Role učitele obecně technických předmětů při vytváření žákova obrazu techniky

KROPÁČ, J., 2004. Role učitele obecně technických předmětů při vytváření žákova obrazu techniky. In: Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 213-217. ISBN 80-8083-040-1

Popis souboru (52.7 kB)

Články SŠ, Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

174.

Řešení problémové učební úlohy a klíčové kompetence žáka

CHUPÁČ, M. Řešení problémové učební úlohy a klíčové kompetence žáka. Technológia vzdelávania, 2009, vol. 17, no. 3, p. 2-5.

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

175.

SCIED (Scientia in Education)

studijní materiály

Články, Zdroje dat

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

176.

SECONDARY SCHOOL STUDENTS´ INTEREST IN PHYSICS, CHEMISTRY AND MATHEMATICS

Miroslav Dopita

PDF ke stažení (1 MB)

Články SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

en | Licence: nezadáno

177.

Seeing the Wood for the Trees: An Analysis of Evolutionary Diagrams in Biology Textbooks

KEFYN M. CATLEY, LAURA R. NOVICK

PDF ke stažení (1 MB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

178.

Self-awareness and self-presentation pupil in connection with its decision making career

KROPÁČ, J., ZUBATÁ, A., PLISCHKE, J., 2011. Self-awareness and self-presentation pupil in connection with its decision making career. Olomouc - EU, Univerzita Palackého. Dostupné na WWW: http://www.jtie.upol.cz/ Journal of Technology and Information Education 3(1):42-48. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

179.

Sense of place in environmental education

Kudryavtsev, A., Stedman, R. C., & Krasny, M. E. (2012). Sense of place in environmental education. Environmental education research, 18(2), 229-250.

Články

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, VŠ

en | Licence: freeware/shareware

180.

Sheffield Hallam University, Department of Teacher Education

Sheffield Hallam University, Department of Teacher Education, Sheffield, Velká Británie

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

181.

Slide presentations as speech suppressors: When and why learners miss oral information

Christof Wecker

PDF ke stažení (499 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

182.

Slovak high school students’ attitudes to ICT using in biology lesson

Milan Kubiatko, Zuzana Haláková

PDF ke stažení (166.9 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

183.

Slovak high school students’ attitudes to ICT using in biology lesson

KUBIATKO, M. – HALAKOVA, Z. Slovak high school students’ attitudes to ICT using in biology lesson. Computers in Human Behavior, 2009, 25(3), 743–748.

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

184.

Slovakian Pupils´ Knowledge of, and Attitudes toward, Birds

Pavol Prokop, Milan Kubiatko, Jana Fančovičová

PDF ke stažení (157.5 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

185.

Slovakian Students´ Knowledge of and Attitudes toward Biotechnology

Pavol Prokopa, Andrea Le[scaron] kováb, Milan Kubiatkoc and Carla Diran

PDF ke stažení (154.7 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

186.

Snakes and Eels and Dogs! Oh, My! Evaluating High School Students´ Tree-Thinking Skills: An Entry Point to Understanding Evolution

Kefyn M. Catley, Brenda C. Phillips, Laura R. Novick

PDF ke stažení (421.8 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

187.

Social studies teachers´ views of learner-centered instruction

Kaya Yilmaz

PDF ke stažení (218 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

188.

Soudobé teorie vzdělávání

BERTRAND, Y., 1998. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 248 s. ISBN 80-7178-216-5

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

189.

Souvislosti vytváření kompetencí v technickém a v odborném vzdělávání

KROPÁČ, J., KROPÁČOVÁ, J. 2007. Souvislosti vytváření kompetencí v technickém a v odborném vzdělávání. In: XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu: sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMU [CD-ROM]. Brno: UO. ISBN 978-80-7231-228-3

Články ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

190.

Speciální otázky oborových didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů

SANDANUSOVÁ, A. – MATĚJOVIČOVÁ, B. – DYTRTOVÁ, R. (eds.): Speciální otázky oborových didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Praha, ČZU – Institut vzdělávání a poradenství, 2007, 197 s.

Publikace

cz | Licence: nezadáno

191.

Společná reflexe, cesta ke zdokonalování kompetencí učitele

TICHÁ, M., HOSPEŠOVÁ, A. 2005. Spolecná reflexe, cesta ke zdokonalování kompetencí učitele. Dostupné na http://www.p-mat.sk/pytagoras/zbornik2005/060_TichaHospesova_Reflexe.pdf

Články

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

192.

Student teachers´ perception of their role and responsibilities as Catholic educators

Roisín Coll

PDF ke stažení (179.1 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

193.

Students´ and mathematics teachers´ perceptions of teacher enthusiasm and instruction

Mareike Kunter, Yi-Miau Tsai, Uta Klusmann, Martin Brunner, Stefan Krauss, Jürgen Baumert

PDF ke stažení (301.7 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

194.

Studia paedagogica

studijní texty

Zdroje dat, Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

195.

SÚ BUDÚCI UČITELIA PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV TVORIVÍ?

Zuzana Haláková, Milan Kubiatko

PDF ke stažení (254.6 kB)

Články Veřejnost, VŠ

sk | Licence: nezadáno

196.

Školní didaktika

KALHOUS, Z. – OBST, O.: Školní didaktika. Praha, Portál, 2009, 447 s.

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

197.

Talking About Rates Conceptually, Part I: A Teacher´s Struggle

Patrick W. Thompson, Alba G. Thompson

PDF ke stažení (409.3 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

198.

Teacher learning about online learning: experiences of a situated approach

Diane Slaouti

PDF ke stažení (364.2 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

199.

Teaching About Teaching Science: Aims, Strategies, and Backgrounds of Science Teacher Educators

Berry1, A., Van Driel, J. H.: Teaching About Teaching Science: Aims, Strategies, and Backgrounds of Science Teacher Educators. Journal of Teacher Education March/April 2013 vol. 64 no. 2 117-128 Abstract: Despite pressing concerns about the need to prepare high-quality teachers and the central role of teacher educators (TEs) in this process, little is known about how TEs teach about teaching specific subject matter, and how they develop their expertise. This empirical study focuses on the specific expertise that science TEs bring into teacher education. Individual interviews and story lines were conducted with 12 experienced science TEs from four different teacher education institutions in Australia and the Netherlands, to gain insight into their aims for teaching about science teaching, and how their expertise has developed on the basis of their professional background and experiences. The findings of this exploratory study reveal similarities among the concerns of these TEs and yet c

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

200.

Teaching Geography

GERSMEHL, P. 2005. Teaching Geography. New York: The Guilford Press

Publikace VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

201.

Teaching Tree Thinking to College Students: It´s Not as Easy as You Think

Brenda C. Phillips, Laura R. Novick, Kefyn M. Catley, Daniel J. Funk

PDF ke stažení (236.4 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

202.

Teaching Tree-Thinking to Undergraduate Biology Students

Richard P. Meisel

PDF ke stažení (153.9 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

203.

Techniques Evaluation – Comlexity Condition in Technical Subjects Teaching

KROPÁČ, J. st., KROPÁČ, J. ml., PLISCHKE, J., 2010. Techniques Evaluation – Comlexity Condition in Technical Subjects Teaching. Olomouc - EU, Univerzita Palackého. Dostupné na WWW: http://www.jtie.upol.cz/ Journal of Technology and Information Education 2(1):24 - 28 ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line)

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

204.

Technologie, inovace a změny ve vzdělávání

KOZMA, R. B. 2003. Technology, innovation and educational change. Eugene (OR): International Society for Educational Technology. ISBN 1-56484-230-4

Publikace VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

205.

Technology Mentor Fellowship Program: A Technology Integration Professional Development Model for Classroom Teachers

Jon J. Denton, Trina J. Davis, Ben L. Smith, R. Arlen Strader, Francis E. Clark, Li Wang

PDF ke stažení (203.1 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

206.

Témata z didaktiky biologie.

HRABÍ, L., VRÁNOVÁ, O. 2009. Témata z didaktiky biologie. Skriptum. Olomouc, UP.

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

207.

Teorie a metodika ekologické výchovy.

HORKÁ, H., 1996. Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno, PAIDO. 75 s. ISBN 80-85931-33-8

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

208.

Teorie a metodika ekologické výchovy.

HORKÁ, H., 1996. Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno, PAIDO. 75 s. ISBN 80-85931-33-8

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

209.

Teorie a praxe zařazení školních projektů ve výuce přírodopisu, biologie a ekologie.

ŠVECOVÁ, M., 2001. Teorie a praxe zařazení školních projektů ve výuce přírodopisu, biologie a ekologie. UK Praha.

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

210.

Teorie etapového utváření rozumový činností

KROPÁČ, J., HODIS, V., KROPÁČOVÁ, J., 2002. Teorie etapového utváření rozumových činností a možnosti jejího využití. e-Pedagogium (on-line), 2002, roč. 2, č. 4. Dostupné na www: <http://epedagog.upol.cz/eped4.2002/clanek09.htm>. ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

211.

Teorie, tvorba a hodnocení učebnic. Praha

PRŮCHA, J. Teorie, tvorba a hodnocení učebnic. Praha: ÚÚVPP, 1989.

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

212.

Textbook: Research and Writting

MIKK, J. Textbook: Research and Writting. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2000.

Publikace VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

213.

The appreciation and realisation of research-based teacher education: Finnish students´experiences of teacher education

Riitta Jyrhämä, Heikki Kynäslahti, Leena Krokfors, Reijo Byman, Katriina Maaranen, Auli Toom, Pertti Kansanen

PDF ke stažení (252.4 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

214.

The design of Cloudworks: applying social networking practice to foster the exchange of learning and teaching ideas and designs

Gráinne Conole, Juliette Culver

PDF ke stažení (582.7 kB)

Články Veřejnost, VŠ

cz | Licence: freeware/shareware

215.

The Impact of ICT on Schools: Classroom Design and Curriculum Delivery

Gillian M. Eadie

PDF ke stažení (132.9 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

216.

The nature and process of science and applications to geography education: a US perspective

GILETTEA, B. 2015. The nature and process of science and applications to geography education: a US perspective. International Research in Geographical and Environmental Education. Vol. 24, Issue 1, S. 6-12

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

217.

The professional report in initial teacher training in France

Guy Lapostolle, Laurence Maurel, Nicole Verney-Carron

PDF ke stažení (242.4 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

218.

The text difficulty in some czech natural science textbooks

HRABÍ, L. The text difficulty in some czech natural science textbooks. The New Educational review, 2012, vol vol. 22, no. 4, p. 143-149.

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

219.

Towards the re-articulation of the work of teacher educators in Higher Education institutions in England

Jean Murray

PDF ke stažení (185.6 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

220.

Trends in Education

Trendy ve vzdělávání: informační technologie a technické vzdělávání ISSN 1805-8949

Časopisy

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

221.

Tvorba a ověření nástrojů kvantitativní diagnostiky prekonceptů a možnosti jejího vyhodnocení

DOULÍK, P., ŠKODA, J. 2003. Tvorba a ověření nástrojů kvantitativní diagnostiky prekonceptů a možnosti jejího vyhodnocení. Pedagogika, roč. 53, č. 2, s. 177-189. ISSN 3330-3815

Články

cz | Licence: nezadáno

222.

Two Generations of Teachers: Differences in Attitudes towards ICT

Silvia Ferrero

PDF ke stažení (32.3 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

223.

Typology of Czech teachers in 2nd stage of elementary schools by their attitudes to and methods of using digital technologies.

CHRÁSKA, M. Typology of Czech teachers in 2nd stage of elementary schools by their attitudes to and methods of using digital technologies. In INTED2016 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2016, s. 2489-2496. ISBN 978-84-608-5617-7.

Články

(odkaz)

ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

224.

Učební úlohy jako inovativní prvek ve výuce obecné didaktiky a pedagogické praxe

MAZÁČOVÁ, N. Učební úlohy jako inovativní prvek ve výuce obecné didaktiky a pedagogické praxe. In Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido,2004, s. 243-251.

Články Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

225.

Učební úlohy ve výuce

KALHOUS, Z. Učební úlohy ve výuce. In KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

226.

Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu

KNECHT, P., JANÍK, T. a kol. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2008.

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

227.

Učíme v projektech

TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M. 2009. Učíme v projektech. 1. vyd., Praha, Portál, 176 s. ISBN 978-80-7367-527-1

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

228.

University of Helsinki, Faculty of Behavioral Science, Departement of Teacher Education

University of Helsinki, Faculty of Behavioral Science, Departement of Teacher Education, Helsinki, Finsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

229.

University of Huddersfield, Department of Education and Community Studie

University of Huddersfield, Department of Education and Community Studie, Huddersfield, Vleká Británie

Vysokoškolská pracoviště Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

230.

University of Hull, Faculty of Education, Department of Education Studies

University of Hull, Faculty of Education, Department of Education Studies, Kingston upon Hill, Velká Británie

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

231.

University of Lincoln, School of Education, College of Social Science

University of Lincoln, School of Education, College of Social Science, Lincoln, Velká Británie

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

232.

University of Ljubljana, Faculty of Education, Department of Biology, Chemistry and Home Economics

University of Ljubljana, Faculty of Education, Department of Biology, Chemistry and Home Economics, Ljubljana, Slovinsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

233.

University of Minnesota; College of Biological Sciences - Department of Biology Teaching and Learning, Department of Plant Biology

University of Minnesota; College of Biological Sciences - Department of Biology Teaching and Learning, Department of Plant Biology, Saint Paul, Minnesota, USA

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

234.

University of Sussex, School of Life Sciences

University of Sussex, School of Life Sciences, Brighton, Velká Británie

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

235.

Unraveling the influence of domain knowledge during simulation-based inquiry learning

Ard W. Lazonder, Pascal Wilhelm, Emiel van Lieburg

PDF ke stažení (305.6 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

236.

Use of mobile technologies as support tools for geography field trips

MEDZINIA, A., MEISHAR-TALA, H., SNEHA, Y. 2014. Use of mobile technologies as support tools for geography field trips. International Research in Geographical and Environmental Education. Vol. 24, Issue 1, S. 13-23

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

237.

Using affordances and constraints to evaluate the use of information and communications technology in teaching and learning

Steve Kennewell

PDF ke stažení (147.5 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

238.

Úvod do ekologie lesa a lesní pedagogiky

MACHAR, I. et al. 2009. Úvod do ekologie lesa a lesní pedagogiky. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci.

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

239.

Vampires Are Still Alive: Slovakian Students´ Attitudes toward Bats

Pavol Prokop, Jana Fančovičová, Milan Kubiatko

PDF ke stažení (215.8 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

240.

Vplýva učitel´ na postoje žiakov k paleontológii?

Pavol Prokop, Alžbeta Hornáčková, Milan Kubiatko

PDF ke stažení (279.4 kB)

Články Veřejnost, VŠ

sk | Licence: nezadáno

241.

Vybrané kapitoly didaktiky technické a informační výchovy II: - postupy výuky

HAVELKA, M., KROPÁČ, J. Vybrané kapitoly didaktiky technické a informační výchovy II: - postupy výuky [CD]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017 [cit. 2017-09-27]. ISBN 978-80-244-5195-4.

Publikace Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

242.

Výchova v obecně technických předmětech

KROPÁČ, J., CHRÁSKA, M., 2004. Výchova v obecně technických předmětech. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 190 s. ISBN 80-244-0897-X

Publikace Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

243.

Vyučovací styly učitelů

FENSTERMACHER, D. G., SOLTIS, F. J. 2007. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-471-7

Články Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

244.

Vyučovací styly učitelů

FENSTERMACHER, G. D., SOLTIS, J. F.(2008) Vyučovací styly učitelů. 1. vyd., Praha, Portál, 128 s. ISBN 978-80-7367-471-7

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

245.

Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně

HEJNÝ, M. 2014. Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně. Praha: UK v Praze, 229 s. ISBN 978-80-7290-776-2.

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

246.

Výuka, učení a nové technologie

HARTLEY, J. 2007. Teaching, learning and new technology. British Journal of Education Technology, roč. 38, č. 1, s. 42. ISSN 0007-1013

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

247.

Výuková situace: Štafle aneb učíme žáky řešit úlohy v matematice

VONDROVÁ, N. Výuková situace: Štafle aneb učíme žáky řešit úlohy v matematice. Dostupné na http://www.ped.muni.cz/komensky/index.php/didactica-viva/27-vyukova-situace-stafle-aneb-ucime-zaky-resit-ulohy-v-matematice

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

248.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Hujňáková, P. 2016 Výukové materiály kartografie a geoinformatiky pro střední školy. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, 69 s.

Publikace

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

249.

Využívajú sa v dostatočnej miere IKT na gymnáziach?

Milan Kubiatko

PDF ke stažení (191.8 kB)

Články Veřejnost, VŠ

sk | Licence: nezadáno

250.

Využívání médií jako didaktického prostředku v procesu školního vyučování

SKALKOVÁ, J., 2002. Využívání médií jako didaktického prostředku v procesu školního vyučování. Pedagogika, roč. 52, č. 4, s. 455-462 ISSN 2336-2189

Články

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

251.

VYUŽÍVANIE IKT VO VOĽNOM ČASE BUDÚCICH UČITEĽOV PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

Zuzana HALÁKOVÁ, Milan KUBIATKO

PDF ke stažení (263.6 kB)

Články ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

sk | Licence: nezadáno

252.

Význam hodnocení a výběru vývojově přiměřeného softwaru pro děti předškolního věku veku

KOŽUCHOVÁ, M., VIŠŇOVSKÁ, M. 2009. Význam hodnotenia a výberu vývinovo primeraného softwéru pre deti predškolského veku. Časopis pro technickou a informační výchovu, roč. 1, č. 3, s. 7-10. ISSN 1803-537X

Články VŠ, Veřejnost

sk | Licence: nezadáno

253.

Význam odborného vzdélávání a kompetencí

JUNG, E. 2005. Die Bedeutung des berufspädagogischen Kompetenzmodells für die aktuelle Kompetenzdiskussion und Gestaltung von Curricula zur arbeitsorientierten Bildung. Unterricht – Arbeit +Technik, roč. 26, č. 7, s. 53-56. ISSN 1438-8987

Články Veřejnost, VŠ

de | Licence: nezadáno

254.

Vzdělávání: základy, didaktika, ověřování

JUNG, E. 2010. Kompetenzerwerb: Grundlagen, Didaktik, Überprüfbarkeit. Oldenbourg: Wissensch.Vlg. ISBN 978-34-86590-73-9

Publikace SŠ, ZŠ, VŠ

de | Licence: nezadáno

255.

Waste and Waste Processing as a Content of Training for Technical Subject Teachers

KROPÁČ, J. st., KROPÁČ, J. ml., 2009. Waste and Waste Processing as a Content of Training for Technical Subject Teachers. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Dostupné na WWW: http://www.jtie.upol.cz/ Volume 1; Issue 1; Page 111-114. ISSN 1803-537X (print), ISSN 1803-6805 (on-line)

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

256.

Why constructivists should not talk about constructivist learning environments: a commentary on Loyens and Gijbels (2008)

Alexander Renkl

PDF ke stažení (97.4 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

257.

Why Do Cocks Crow? Children´s Concepts About Birds

Pavol Prokop, Milan Kubiatko, Jana Fančovičová

PDF ke stažení (207.4 kB)

Články SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

en | Licence: nezadáno

258.

Wydział Biologii Pracownia Dydaktyki Biologii, Uniwersytet Gdański

Wydział Biologii Pracownia Dydaktyki Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

pl | Licence: nezadáno

259.

Základní kompetence

COREDOR, A. L., 2009. La Competencias básicas, [online] Dostupné z http://www.slideshare.net/arturoef/las-competencias-bsicas-1332833

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

260.

Základní zákonitosti techniky - pravidla technického myšlení

KROPÁČ, J., JANU, M., 2005. Základní zákonitosti techniky - pravidla technického myšlení. In: XVIII. DIDMATTECH 2005. Prešov, Prešovská univerzita, s. 94-97. ISBN 80-8068-424-3

Text ke stažení (51.2 kB)

Články SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

261.

Základy empirického výzkumu pedagogických jevů

PELIKÁN, J. (2011) Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2. vyd., Praha, Karolinum, 270 s. ISBN 978-80-246-1916-3

Publikace Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

262.

Zjednodušení obsahu učiva na příkladu výuky o odpadech

KROPÁČ, J. st., KROPÁČ, J. ml., 2009. Zjednodušení obsahu učiva na příkladu výuky o odpadech. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 247-252. ISBN 978-80-8083-878-2

Text ke stažení (816.1 kB)

Články SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

263.

Zkušenosti žáka a výuka technických předmětů v současnosti

KROPÁČ, J., PLISCHKE, J., 2010. Zkušenosti žáka a výuka technických předmětů v současnosti. Edukacja Technika - Informatyka: Wybrane problemy problemy edukacji technicznej i zawodowej, czesc 1, roč. 1, s. 60-65. ISSN 2080-9069

Text ke stažení (58.9 kB)

Články VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

264.

Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání

JANÍK, T. 2005. Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido. ISBN 80-7315-080-8

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

265.

Způsob dialogu učitele a žáka a jeho vliv na technické myšlení

KROPÁČ, J., PLISCHKE, J., 2008. Způsob dialogu učitele a žáka a jeho vliv na technické myšlení. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 157-161. ISBN 978-80-8083-721-1

Text ke stažení (68.6 kB)

Články VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2022

Poskytovatelé podpory