Knihovna : Geoinformatika

Geoinformatika

Podsekce: 5

Obsahuje zdojů: 16

dateZdrojKategorieZaměření
1.

Computer Geosciences

Je odborný časopis zaměřený na všechny aspekty počítání v geosciences.

Články, Publikace, Časopisy

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

2.

Česká asociace pro geoinformace (CAGI)

Stránky jsou hlavním komunikačním kanálem asociace a slouží k vyhledávání informací pro širokou komunitu odborníků i laické veřejnosti zabývající se geodaty, geoinformacemi, geografickými informačními systémy (GIS) a souvisejícími technologiemi.

Instituce a státní správa

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

3.

Directions Magazine

Portál věnující se GIT.

Zdroje dat, Články

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

4.

G portál

Geoinformatický portál VŠB-TU.

Ostatní

cz | Licence: nezadáno

5.

GeoBusiness

Časopis se zaměřením na GIT.

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

6.

GeoInformatics Magazine

Časopis publikující analýzy a komentáře týkající se mezinárodního průzkumu, mapování a GIS průmyslu.

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

7.

Geoinformatika.sk

Zpravodajský portál slovenské a české geokomunity.

Články, Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost

sk | Licence: nezadáno

8.

Institut für GEOinformation, TU Graz

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

de | Licence: nezadáno

9.

Institut geoinformatiky, VŠB-TU Ostrava

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

cz | Licence: nezadáno

10.

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, UK Praha

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

cz | Licence: nezadáno

11.

Katedra geoinformatiky, UP Olomouc

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

cz | Licence: nezadáno

12.

Katedra Informatiky a Geoinformatiky, UJEP Ústí n. L.

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

cz | Licence: nezadáno

13.

Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ, UK Bratislava

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

sk | Licence: nezadáno

14.

Professional Surveyor Magazine

Časopis se zaměřením na geodézii, mapování, GIS a související oblasti.

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

15.

Slovenská asociácia pre geoinformatiku

Slovenská asociace pro geoinformatiku.

Instituce a státní správa

(odkaz)

Veřejnost

sk | Licence: nezadáno

16.

Zeměměřič

Časopis o geodezii, kartografii, katastru nemovitostí, GIS, GPS, DPZ a pozemkových úprav.

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2017

Poskytovatelé podpory