Knihovna : GIS

GIS

Obsahuje zdojů: 39

dateZdrojKategorieZaměření
1.

Encyclopedia of GIS

Shekhar, Shashi, Xiong, Hui, Zhou, Xun (Eds.) Encyclopedia of GIS, 2. vydání, Springer 2017, 2 510 s., ISBN: 978-3-319-17884-4 (Print) 978-3-319-17885-1 (Online)

Články

(odkaz)

Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

2.

A system for Survival: GIS and Sustainable Development

Allan Falconer, Joyce Foresman (2002): A system for Survival: GIS and Sustainable Development. Esri, 114 s.

Publikace Veřejnost, VŠ, SŠ

en | Licence: nezadáno

3.

Advanced Spatial Skills and Advance Planning: Components of 6-Year-Olds´ Navigational Map Use

SANDBERG, E. H., HUTTENLOCHER, J., 2001. Advanced Spatial Skills and Advance Planning: Components of 6-Year-Olds´ Navigational Map Use, Journal of Cognition and Development, 2:1, S. 51-70

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

4.

Advances in Remote Sensing and Geo Informatics Applications

El-Askary, H., Lee, S., Heggy, E., Pradhan, B. (eds.). Advances in Remote Sensing and Geo Informatics Applications. 2019, Verlag, Springer Nature, 361 pp. ISBN 978-3-030-01440-7

Články

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

5.

Akademie geoinformačních technologií

Informační portál o GIT, vyvážený důraz na GIS a DPZ

Zdroje dat, Ostatní

(odkaz)

ZŠ, SŠ, VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

6.

Arcdata Praha

Firma, která je v ČR distributorem software firem ESRI, Telvent Miner & Miner a LizardTech.

Software, Firmy

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

7.

Atlas

Česká firma poskytující GIS software (DMT Atlas).

Firmy, Software

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

8.

Berit

Dodavatel informačních technologií a návazných služeb v oblasti provozně-technických informačních systémů, GIS a FM (LIDS).

Software, Firmy

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

9.

BotanGIS

Propojení GIS a výuky botaniky na příkladu Botanické zahrady Přírodovšdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Ostatní, Zdroje dat

(odkaz)

SŠ, VŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

10.

Ecological integrity and Land use. Sovereignty, Governance, Displacements and Land Grabs

Westra, L., Bosselmann, K., Zabrano V. (eds). Ecological integrity and Land use. Sovereignty, Governance, Displacements and Land Grabs. 2019, New York, Nova Science Publishers, 334 pp. ISBN: 978-1-53615-406-1

Publikace

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

en | Licence: nezadáno

11.

EnvirUP

Využití GIT v enviromentálním vzdělávání na příkladu CHKO Litovelské Pomoraví

Ostatní, Zdroje dat

(odkaz)

SŠ, VŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

12.

ERDAS

Přední světový poskytovatel GIS software – zaměření DPZ (ERDAS IMAGINE).

Firmy, Software

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

13.

ESRI

Přední světový poskytovatel GIS software (ArcGIS).

Software, Firmy

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

14.

FreeGeodataCZ

Ke stažení vektorová i rastrová data území ČR.

Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

15.

FreeGIS

Rozcestník zdrojů dat.

Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

16.

FreeGIS Project

Rozcestník freeware/Open Source GIS software.

Software

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

17.

Geodata.gov

Data USA – mnoho kategorií.

Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

18.

Geodis Brno

Česká firma působící v oblasti geodézie, fotogrammetrie a dodávek dat pro systémy GIS.

Firmy, Software

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: freeware

19.

Geoportal ČUZK

Mapový portál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: freeware/shareware

20.

GISAT

Česká firma se zaměřením na DPZ.

Software, Firmy

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

21.

GPS World

Portál a časopis věnující se GNSS, GIS, IT.

Časopisy, Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

22.

GRASS

Open Source GIS software.

Software

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

23.

Christine GIS

Freeware GIS prohlížečka a shareware GIS software.

Zdroje dat, Software

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

24.

IDRISI

GIS software vyvíjený Clark Labs.

Software

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

25.

Intergraph

Přední světový poskytovatel GIS software (GeoMedia).

Software, Firmy, Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: komerční

26.

Making Spatial Decisions Using Arcgis Pro: A Workbook

Keranen, K., Kolvoord, R. 2017. Making Spatial Decisions Using Arcgis Pro: A Workbook. Esri Press. ISBN: 9781589484849.

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

27.

Mapserver UMN

Open Source mapový server vyvinutý Univerzitou v Minesotě (UMN).

Software

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: komerční

28.

Modeling and Practice of Erosion and Sediment Transport under Change

Mahé, G., Aksoy, H., Meddi, M. (Eds.) Modeling and Practice of Erosion and Sediment Transport under Change. 2019, Basel, MDPI Books, 212 pp.ISBN 978-3-03921-431-0

Popis souboru (236.3 kB)

Publikace Veřejnost, VŠ, SŠ

en | Licence: nezadáno

29.

PCI Geomatics Group

Přední světový poskytovatel GIS software (Geomatica).

Software, Firmy

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

30.

Pitney Bowes MapInfo

Přední světový poskytovatel GIS software (MapInfo).

Software

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

31.

Poznáváme Vysočinu nástroji GIS

Poznávací a výukový portál se zaměřením na využití GIS při poznávání Vysočiny a ve výuce na školách.

Ostatní SŠ, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

32.

Quantum GIS

Open Source GIS software.

Software

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: komerční

33.

School Students´ Understanding of Choropleth Maps: Evidence From Collaborative Mapmaking Using GIS

WIEGAND, P., 2003. School Students´ Understanding of Choropleth Maps: Evidence From Collaborative Mapmaking Using GIS. Journal of Geography. 102:6, s. 234-242

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

34.

Technology and Map-Learning: Users, Methods, and Symbols

Robert Lloyd & Rick L. Bunch (2003): Technology and Map-Learning: Users, Methods, and Symbols, Annals of the Association of American Geographers, 93:4, S. 828-850 ISSN 0022-1341

Články

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

en | Licence: nezadáno

35.

TopoL software

Česká firma poskytující GIS software (TopoL XT).

Software, Firmy

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

36.

Understanding GIS: An ArcGIS® Pro Project Workbook.

SMITH, D., STROUT, N., HARDER, Ch., MOORE, S., ORMSBY, T., BALSTROM,T., 2017. Understanding GIS: An ArcGIS® Pro Project Workbook. Esri Press. ISBN: 9781589484832

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

37.

Using Geographic Information System (GIS) to Improve Fourth Graders´ Geographic Content Knowledge and Map Skills

EUI-KYUNG SHIN, 2006. Using Geographic Information System (GIS) to Improve Fourth Graders´ Geographic Content Knowledge and Map Skills, Journal of Geography, 105:3, s. 109-120

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

38.

Volně šiřitelné mapy pro Garmin

Mapy pro Gramin –jednoduché vyhledání potřebné mapy.

Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

39.

Využitelnost dat GLOBE pro implementaci GIS do škol

Diplomová práce s praktickými návody

Zdroje dat, Ostatní

(odkaz)

Veřejnost, ZŠ, SŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory