Knihovna : GIS

GIS

Obsahuje zdojů: 36

dateZdrojKategorieZaměření
1.

Encyclopedia of GIS

Shekhar, Shashi, Xiong, Hui, Zhou, Xun (Eds.) Encyclopedia of GIS, 2. vydání, Springer 2017, 2 510 s., ISBN: 978-3-319-17884-4 (Print) 978-3-319-17885-1 (Online)

Články

(odkaz)

Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

2.

A system for Survival: GIS and Sustainable Development

Allan Falconer, Joyce Foresman (2002): A system for Survival: GIS and Sustainable Development. Esri, 114 s.

Publikace Veřejnost, VŠ, SŠ

en | Licence: nezadáno

3.

Advanced Spatial Skills and Advance Planning: Components of 6-Year-Olds´ Navigational Map Use

SANDBERG, E. H., HUTTENLOCHER, J., 2001. Advanced Spatial Skills and Advance Planning: Components of 6-Year-Olds´ Navigational Map Use, Journal of Cognition and Development, 2:1, S. 51-70

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

4.

Akademie geoinformačních technologií

Informační portál o GIT, vyvážený důraz na GIS a DPZ

Zdroje dat, Ostatní

(odkaz)

ZŠ, SŠ, VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

5.

Arcdata Praha

Firma, která je v ČR distributorem software firem ESRI, Telvent Miner & Miner a LizardTech.

Software, Firmy

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

6.

Atlas

Česká firma poskytující GIS software (DMT Atlas).

Firmy, Software

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

7.

Berit

Dodavatel informačních technologií a návazných služeb v oblasti provozně-technických informačních systémů, GIS a FM (LIDS).

Software, Firmy

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

8.

BotanGIS

Propojení GIS a výuky botaniky na příkladu Botanické zahrady Přírodovšdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Ostatní, Zdroje dat

(odkaz)

SŠ, VŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

9.

EnvirUP

Využití GIT v enviromentálním vzdělávání na příkladu CHKO Litovelské Pomoraví

Ostatní, Zdroje dat

(odkaz)

SŠ, VŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

10.

ERDAS

Přední světový poskytovatel GIS software – zaměření DPZ (ERDAS IMAGINE).

Firmy, Software

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

11.

ESRI

Přední světový poskytovatel GIS software (ArcGIS).

Software, Firmy

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

12.

FreeGeodataCZ

Ke stažení vektorová i rastrová data území ČR.

Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

13.

FreeGIS

Rozcestník zdrojů dat.

Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

14.

FreeGIS Project

Rozcestník freeware/Open Source GIS software.

Software

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

15.

Geodata.gov

Data USA – mnoho kategorií.

Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

16.

Geodis Brno

Česká firma působící v oblasti geodézie, fotogrammetrie a dodávek dat pro systémy GIS.

Firmy, Software

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: freeware

17.

Geoportal ČUZK

Mapový portál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: freeware/shareware

18.

GISAT

Česká firma se zaměřením na DPZ.

Software, Firmy

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

19.

GPS World

Portál a časopis věnující se GNSS, GIS, IT.

Časopisy, Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

20.

GRASS

Open Source GIS software.

Software

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

21.

Christine GIS

Freeware GIS prohlížečka a shareware GIS software.

Zdroje dat, Software

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

22.

IDRISI

GIS software vyvíjený Clark Labs.

Software

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

23.

Intergraph

Přední světový poskytovatel GIS software (GeoMedia).

Software, Firmy, Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: komerční

24.

Making Spatial Decisions Using Arcgis Pro: A Workbook

Keranen, K., Kolvoord, R. 2017. Making Spatial Decisions Using Arcgis Pro: A Workbook. Esri Press. ISBN: 9781589484849.

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

25.

Mapserver UMN

Open Source mapový server vyvinutý Univerzitou v Minesotě (UMN).

Software

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: komerční

26.

PCI Geomatics Group

Přední světový poskytovatel GIS software (Geomatica).

Software, Firmy

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

27.

Pitney Bowes MapInfo

Přední světový poskytovatel GIS software (MapInfo).

Software

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

28.

Poznáváme Vysočinu nástroji GIS

Poznávací a výukový portál se zaměřením na využití GIS při poznávání Vysočiny a ve výuce na školách.

Ostatní SŠ, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

29.

Quantum GIS

Open Source GIS software.

Software

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: komerční

30.

School Students´ Understanding of Choropleth Maps: Evidence From Collaborative Mapmaking Using GIS

WIEGAND, P., 2003. School Students´ Understanding of Choropleth Maps: Evidence From Collaborative Mapmaking Using GIS. Journal of Geography. 102:6, s. 234-242

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

31.

Technology and Map-Learning: Users, Methods, and Symbols

Robert Lloyd & Rick L. Bunch (2003): Technology and Map-Learning: Users, Methods, and Symbols, Annals of the Association of American Geographers, 93:4, S. 828-850 ISSN 0022-1341

Články

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

en | Licence: nezadáno

32.

TopoL software

Česká firma poskytující GIS software (TopoL XT).

Software, Firmy

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

33.

Understanding GIS: An ArcGIS® Pro Project Workbook.

SMITH, D., STROUT, N., HARDER, Ch., MOORE, S., ORMSBY, T., BALSTROM,T., 2017. Understanding GIS: An ArcGIS® Pro Project Workbook. Esri Press. ISBN: 9781589484832

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

34.

Using Geographic Information System (GIS) to Improve Fourth Graders´ Geographic Content Knowledge and Map Skills

EUI-KYUNG SHIN, 2006. Using Geographic Information System (GIS) to Improve Fourth Graders´ Geographic Content Knowledge and Map Skills, Journal of Geography, 105:3, s. 109-120

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

35.

Volně šiřitelné mapy pro Garmin

Mapy pro Gramin –jednoduché vyhledání potřebné mapy.

Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

36.

Využitelnost dat GLOBE pro implementaci GIS do škol

Diplomová práce s praktickými návody

Zdroje dat, Ostatní

(odkaz)

Veřejnost, ZŠ, SŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2019

Poskytovatelé podpory