Knihovna : Ostatní

Ostatní

Obsahuje zdojů: 18

dateZdrojKategorieZaměření
1.

A Mobile Learning Module for High School Fieldwork

TZU-YEN HSU, CHE-MING CHEN, 2010. A Mobile Learning Module for High School Fieldwork, Journal of Geography, 109:4, S. 141-149 ISSN 0022-1341

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

2.

Applied Earth observation and Geoinformation

Obsahuje informace o datech, která jsou používána pro inventarizaci a řízení přírodních zdrojů a prostředí.

Zdroje dat, Články

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

3.

Český rozcestník k informacím o GIS a možnostech vzdělávání

Informační portál o GIS a možnosti vzdělávání,

Ostatní

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

4.

GeoBase

Bibliografická knihovna se zaměřuje na geografii, geologii, mineralogii a ekologii a jako jediná v oboru obsahuje abstrakty.

Časopisy, Články, Publikace

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

5.

Geomorphology

Obsahuje články a knihy z oblasti klasické i aplikované geomorfologie.

Články

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

6.

GeoRef

Rozsáhlá databáze společnosti American Geological Institute z oblasti Geosciences. Obsahuje informace z více než 3000 časopisů.

Časopisy, Články, Publikace

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

7.

GeoWorld/GeoPlace

Portál a časopis.

Časopisy, Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

8.

GIS do škol

Průvodce učitele geografickými informačními systémy na základních a středních školách

Ostatní

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

9.

Landscape and urban planning

Je odborný časopis obsahující koncepční, vědecké a plánované přístupy k využití půdy.

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

10.

Photogrammetry and Remote sensing

Je odborný časopis zaměřený na fotogrammetrii a dálkový průzkum Země.

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

11.

Portál územního plánování

Tříděné věcné informace z oblasti územního plánování; kontakty na subjekty územního plánování; přehled o stavu územně plánovací činnosti v ČR.

Zdroje dat

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

12.

Prostorové úlohy pro výuku GIS

Plně stažitelné velice kvalitní úlohy s podporou ArcGIS online (součástí je skupina úloh upravených pro ArcGIS Desktop).

Zdroje dat, Ostatní

(odkaz)

ZŠ, SŠ, VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

13.

Remote sensing of Enviroment

Je odborný časopis o teorii, aplikacích a technologii dálkového průzkumu Země v oblasti životního prostředí.

Časopisy

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

14.

Spatial Thinking by Young Children: Neurologic Evidence for Early Development and “Educability”

GERSMEHL, P.J., GERSMEHL, C. A., 2007. Spatial Thinking by Young Children: Neurologic Evidence for Early Development and “Educability”, Journal of Geography, 106:5, 181-191 ISSN 0022-1341

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

15.

Úkoly a cvičení pro výuku GIS

Úkoly a cvičení pro výuku GIS

Ostatní, Zdroje dat

(odkaz)

VŠ, Veřejnost, ZŠ, SŠ

en | Licence: nezadáno

16.

Úkoly a cvičení pro výuku GIS

Úkoly a cvičení pro výuku GIS

Zdroje dat, Ostatní

(odkaz)

Veřejnost, ZŠ, SŠ, VŠ

en | Licence: nezadáno

17.

Vybrané legislativní aspekty v kartografii a geoinformatice.

VONDRÁKOVÁ, Alena. Vybrané legislativní aspekty v kartografii a geoinformatice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5293-7.

Publikace SŠ, Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

18.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Stránky výzkumného ústavu – produkty a služby, školení a semináře, informace o aktivitách ústavu.

Instituce a státní správa

(odkaz)

Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory