Knihovna : Matematika

Matematika

Obsahuje zdojů: 88

dateZdrojKategorieZaměření
1.

Matematika pro trojkaře aneb Maturita v kapse

Fišerová, K., KLAUS, V. Matematika pro trojkaře aneb Maturita v kapse. Praha: Fortuna Libri, 2013, 221 s. ISBN 978-80-7321-778-5.

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

2.

8. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

Kolektiv autorů. 8. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol – sborník příspěvků z konference. Prachatice 2002

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

3.

Angel Kanchev University of Ruse, Ruse

Angel Kanchev University of Ruse, Ruse, Bulharsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

4.

Central Michigan University

Central Michigan University, Michigan, USA

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

5.

Cesty zdokonalování kultury vyučování matematice

HOSPEŠOVÁ, A., STEHLÍKOVÁ, N., TICHÁ, M. Cesty zdokonalování kultury vyučování matematice. České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2007

Publikace

(odkaz)

Veřejnost, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

6.

College of Nyíregyháza

College of Nyíregyháza, Nyíregyháza, Maďarsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

7.

Constructing Knowledge for Teaching Secondary Mathematics: Tasks to Enhance Prospective and Practising Teacher Learning

ZASLAVKY, O., SULLIVAN, P., 2012. Constructing Knowledge for Teaching Secondary Mathematics: Tasks to Enhance Prospective and Practising Teacher Learning. Springer, New York. ISBN 978-0-387-09812-8

Publikace SŠ, Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

8.

Česká digitální matematická knihovna (Czech Digital Mathematics Library)

DML-CZ (Česká digitální matematická knihovna), dostaupná na http://dml.cz/ nabízí na internetových stránkách otevřený přístup do metadat a fulltextové matematických časopisů, sborníků a knih vydaných v českých zemích.

Články, Časopisy, Publikace

(odkaz)

VŠ, Veřejnost, ZŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

9.

Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Primary Education, National and Kapodistrian University of Athens, Řecko

Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Primary Education, National and Kapodistrian University of Athens, Řecko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

en | Licence: nezadáno

10.

Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences and Education, Angel Kanchev University of Ruse, Bulharsko

Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences and Education, Angel Kanchev University of Ruse, Bulharsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

en | Licence: nezadáno

11.

Department of Mathematics, Faculty of Teacher Training, University of Las Palmas de Gran Canaria

Department of Mathematics, Faculty of Teacher Training, University of Las Palmas de Gran Canaria, španělsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

en | Licence: nezadáno

12.

Department of Physic and Mathematics, University of Eastern Finland, Savonlinna, Finsko

Department of Physic and Mathematics, University of Eastern Finland, Savonlinna, Finsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

en | Licence: nezadáno

13.

Department of Primary Education, School of Education, University of Crete, Rethymno, Řecko

Partnerské pracoviště

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

14.

Excellence v matematickém vzdělávání - Singaporské zkušenosti

KAUR, B., 2010. Towards Excellence in Mathematics Education – Singapore’s Experience. National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore.

Články

(odkaz)

ZŠ, Veřejnost, SŠ

en | Licence: nezadáno

15.

Feedback on students’ performance: A possible way of reducing the negative effect of math anxiety in higher education

NÚŇEZ-PEŇA, M.I., BONO, R., SUÁREZ-PELLICIONI, M., 2015. Feedback on students’ performance: A possible way of reducing the negative effect of math anxiety in higher education. International Journal of Educational Research, Vol. 70, pp. 80-87

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

16.

Finanční gramotnost – úlohy a metodila

KLÍNSKÝ, P., CHROMÁ, D. 2009. Finanční gramotnost – úlohy a metodila. Praha, Národní ústav odborného vzdělávání. 112 s. ISBN 978-80-87063-26-2

Publikace

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

17.

Finanční gramotnost ve výuce

ZELENDOVÁ, E. a kol. 2011. Finanční gramotnost ve výuce (metodická příručka). Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), divize VÚP. ISBN 978-80-86856-76-6

Publikace

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

18.

Funkcionální rovnice

NEUMAN, F., 1986. Funkcionální rovnice. Matematický seminář SNTL, Praha. ISBN 04-016-86

Publikace VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

19.

Funkcionální rovnice

BERÁNEK, J., 2004. Funkcionální rovnice. Brno: Masarykova univerzita, 74 s. ISBN 80-210-3422-X

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: freeware/shareware

20.

Funkční rovnice a elementární funkce

ZDRÁHAL, T., 2009. Functional Equations and Elementary Functions. Acta Universitatis Purkynianae 131, Studia Mathematica. Ústí nad Labem

Publikace SŠ, Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

21.

Help your kids with maths (a unique step-by-step visual guid).

VONDERMAN, C. Help your kids with maths (a unique step-by-step visual guid). London: Darling Kindersley, 2010, 256 s. ISBN 978-1-4053-2246-1

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

en | Licence: nezadáno

22.

Hiroshima University

Hiroshima University, Hiroshima, Japonsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

23.

Hledání funkcí

ZDRÁHAL, T., 1996. Looking for functions. Selected Topics from Math. Ed. 4, University of Oslo, s. 36-42

Články Veřejnost, VŠ, SŠ

cz | Licence: freeware/shareware

24.

Institut Matematyki i Informatyki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polsko

Partnerské pracoviště

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

25.

Instytut Techniki, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Instytut Techniki, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, polsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

pl | Licence: nezadáno

26.

Interaktivní tabule ve vyučování matematiky na 1. stupni ZŠ

Švrčinová, V. 2010. Interaktivní tabule ve vyučování matematiky na 1. stupni ZŠ. Diplomová práce. Olomouc, Univerzita Palackého. 77 s.

Publikace

(odkaz)

ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

27.

Internacionalizace a globalizace ve výuce matematiky

BILL, A., BARTON, A. C., 2013. Internationalisation and Globalisation in Mathematics and Science Education. Springer, Dordrecht. ISBN 978-1-4020-5907-0.

Publikace SŠ, Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

28.

Katedra aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Katedra aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

29.

Katedra fyziky, matematiky a techniky FHPV PU

Katedra fyziky, matematiky a techniky, Fakulta humanitních a prirodných ved, Presovska univerzita v Prešove, Slovensko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

sk | Licence: nezadáno

30.

Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

cz | Licence: nezadáno

31.

Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava

matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

sk | Licence: nezadáno

32.

Katedra matematiky, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra

Katedra matematiky, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovensko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

sk | Licence: nezadáno

33.

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita Plzeň

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita, Plzeň

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

34.

Katedra matematiky, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Slovensko

Katedra matematiky, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Slovensko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

sk | Licence: nezadáno

35.

Katedra matematiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Katedra matematiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

cz | Licence: nezadáno

36.

Katedra matematiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Katedra matematiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

cz | Licence: nezadáno

37.

Katedra matematiky,Fakulta prírodných vied, Univerzita Matěja Bela v Banské Bystrici, Slovensko

Katedra matematiky,Fakulta prírodných vied, Univerzita Matěja Bela v Banské Bystrici, Slovensko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

sk | Licence: nezadáno

38.

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogické fakulty Katolické univerzity, Ružomberok

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogické fakulty Katolické univerzity, Ružomberok, Slovensko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

sk | Licence: nezadáno

39.

Katedra prírodovedných a technických disciplín, Pedagogická fakulta Prešovská univerzita v Prešove

Katedra prírodovedných a technických disciplín, Pedagogická fakulta Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovensko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

sk | Licence: nezadáno

40.

Katedra technických předmětů, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Katedra technických předmětů, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

41.

Katedra techniky a informačných technológií, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra

Katedra techniky a informačných technológií, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovensko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

sk | Licence: nezadáno

42.

Konstruktivismus ve vyučování matematice

MOLNÁR, J., SCHUBERTOVÁ, S., VANĚK, V., 2007. Konstruktivismus ve vyučování matematice [online]. Olomouc: UP.

Články

(odkaz)

Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

43.

Mary Immaculate College, Limerick

Mary Immaculate College, Limerick, irsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

44.

Matematická gramotnost ve výuce

OLŠÁKOVÁ, V. a kol. 2011. Matematická gramotnost ve výuce (metodická příručka). Praha, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), divize VÚP. 73 s. ISBN 978-80-87000-97-7

Publikace

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

45.

Matematická kniha od Pythagora po 57. Dimenzi: 250 milníků v dějinách matematiky

PICKOVER, C.A., 2012. Matematická kniha od Pythagora po 57. Dimenzi: 250 milníků v dějinách matematiky. Praha: Argo, 542 s. ISBN 978-80-257-0705-0.

Publikace ZŠ, Veřejnost, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

46.

Matematické vzdělávání v Evropě: společná úskalí a politiky jednotlivých zemí

Kolektiv, 2012. Matematické vzdělávání v Evropě: společná úskalí a politiky jednotlivých zemí. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. ISBN 978-92-9201-247-2

Publikace

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

47.

Matematika a její aplikace - Utváření a rozvoj klíčových kompetencí

MELICHAR, J. 2007. Matematika a její aplikace - Utváření a rozvoj klíčových kompetencí. Ústí nad Labem, Pedagogické centrum, o. p. s., 116 s.

Publikace

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

48.

Matematika a porozumění světu: setkání s matematikou

KUŘINA, F. a kol., 2009. Matematika a porozumění světu : setkání s matematikou. Praha: Academia, 331 s. ISBN 978-80-200-1743-7.

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

49.

Materiálovotechnologická fakulta Trnava, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Materiálovotechnologická fakulta Slovenské technické univezity, UIAM, Trnava, Slovensko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

sk | Licence: nezadáno

50.

Metodická doporučení k rozvoji matematické gramotnosti v základním vzdělávání.

ZELENDOVÁ, E., NĚMČÍKOVÁ, K. 2012. Metodická doporučení k rozvoji matematické gramotnosti v základním vzdělávání. Dostupné na http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/15099/METODICKA-DOPORUCENI-K-ROZVOJI-MATEMATICKE-GRAMOTNOSTI-V-ZAKLADNIM-VZDELAVANI.html/

Články

(odkaz)

VŠ, ZŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

51.

Mezinárodní srovnávací studie vzdělávání učitelů matematiky

BURGHES, D., 2012. International comparative study in mathematics teacher training. Plymouth: CfBT.

Publikace

(odkaz)

ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

52.

National Institute of Education, Singapore

National Institute of Education, Singapore

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

53.

Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering

Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhny Novgorod, Rusko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

54.

North-West University, Potchefstroom

North-West University, Potchefstroom, Jihoafrická republika

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

55.

O funkciách a funkcionálnych rovniciach

SMÍTAL, J., 1984. O funkciách a funkcionálnych rovniciach. Knižnica Epsilon, Alfa, Bratislava.

Publikace VŠ, SŠ

sk | Licence: nezadáno

56.

Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

57.

Plymouth University

Plymouth University, Plymouth, Velká Británie

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

58.

Pochopení nové statistiky....

CUMMING, G., 2012. Understanding The New Statistics: Effect Sizes, Confidence Intervals, and Meta-Analysis. ISBN-13: 978-0415879682, ISBN-10: 041587968X.

Publikace Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

59.

Professional Knowledge of Practising Teachers of Mathematics

BOBIS, J., HIGGINS, J., CAVANAGH, M., ROCHE, A., 2012. Professional Knowledge of Practising Teachers of Mathematics. Research in Mathematics Education in Australasia, s. 313 - 341

Články

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

en | Licence: nezadáno

60.

Response to Post-14 Mathematics Inquiry

BURGHES, D. (2003): Response to Post-14 Mathematics Inquiry. University of Exeter.

Publikace

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

en | Licence: nezadáno

61.

Rozvoj funkčního myšlení ve vzdělávání učitelů matematiky

BERANEK, J., 2014. Development of Functional Thinking in the Education of Mathematics Teachers. XXXII International Colloquium, Brno, May 22, pp. 1-7

Články

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

62.

Řešení metematických problémů - propojení teorie a praxe

KAUR, B., TOH, T. L., 2010. Mathematical problem solving - linking theory and practice. Constructing Knowledge for Teaching Secondary Mathematics: Tasks to Enhance Prospective and Practicing Teacher Learning. Springer, New York, s. 177 - 188

Články ZŠ, Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

63.

S. Toraighyrov Pavlodar State University

S. Toraighyrov Pavlodar State University, Pavlodar, Kazachstan

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

64.

Statistické pojmy a metody

BHATTACHARYYA, G. K., 2010. Statistical Concepts and Methods. 1. vyd. Wiley, 639 s. ISBN-13: 978-0471072041, ISBN-10: 0471072044

Publikace Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

65.

Statistika v jednoduché angličtině

URDAN, T. C., 2010. Statistics in Plain English. Third Edition. Taylor & Francis, 223 s. ISBN-13: 978-0415872911, ISBN-10: 041587291X

Publikace Veřejnost, VŠ, SŠ

en | Licence: nezadáno

66.

Suzhou University of Science and Technology, Jiangsu

Suzhou University of Science and Technology, Jiangsu, Čína

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

67.

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci, Liberec

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

68.

Učebnice matematiky a klíčové kompetence

MOLNÁR, J. 2007. Učebnice matematiky a klíčové kompetence. Olomouc, Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-1722-6

Publikace

(odkaz)

Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

69.

Understanding and Teaching Primary Mathematics

COTTON, T. Understanding and Teaching Primary Mathematics. Essex: Longman Pearson, 2010, 244 s. ISBN 978-1-4058-9950-5

Publikace Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

70.

Universidad de Las Palmas de Grand Canaria, Las Palmas de Gran Canaria

Universidad de Las Palmas de Grand Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Španělsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

71.

Universita J. Selyeho v Komárne

Universita J. Selyeho v Komárne, Komárno, Slovensko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

sk | Licence: nezadáno

72.

Universita Mateja Bela v Banské Bystrici

Universita Mateja Bela v Banské Bystrici, Banská Bystrica, Slovensko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

sk | Licence: nezadáno

73.

University of Eastern Finland, Joensuu

University of Eastern Finland, Joensuu, Finsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

74.

University of Chicago

University of Chicago, Illinois, USA

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

75.

University of Oslo

University of Oslo, Oslo, Norsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

76.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovensko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

sk | Licence: nezadáno

77.

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Nowoczesnych Technologii Edukacyjnych, Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Nowoczesnych Technologii Edukacyjnych, Rzeszów, Polsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

pl | Licence: nezadáno

78.

Uniwersytet Śląski, Katowice

Uniwersytet Śląski, Katowice, polsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

pl | Licence: nezadáno

79.

Využití informačních technologií a komunikačních technologií ve vyučování matematice na 2. stupni ZŠ

CIHLÁŘ, J., NOCAR, D., ZELENKA, M. 2006. Využití informačních technologií a komunikačních technologií ve vyučování matematice na 2. stupni ZŠ. In: Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP. Praha: JČMF. ISBN 80-7015-097-1

Publikace Veřejnost, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

80.

Využití interaktivní tabule v matematice

HADAŠOVÁ, K. 2011. Vyuţití interaktivní tabule v matematice: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra matematiky, 80 s.

Publikace

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

81.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Matematyczno-Przyrodniczej, Uniwersytet Rzeszowski

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Matematyczno-Przyrodniczej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

pl | Licence: nezadáno

82.

Wyższa Szkola Pedagogiczna w Katowicach, Katowice

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, Katowice, Polsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

pl | Licence: nezadáno

83.

Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D.Ushinsky

Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D.Ushinsky, Yaroslavl, Rusko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

84.

Závislosti a funkční myšlení v geometrických úlohách

BUDÍNOVÁ, I., 2010. Závislosti a funkční myšlení v geometrických úlohách. In: Setkání učitelů matematiky III: Geometrie na základní škole. Brno: PdF MU, s. 53–60, ISBN 978-80-210-5298-7

Články SŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

85.

Zlepšování matematiky posílením pedagogiky a komunikace

Kolektiv, 2013. Raising maths attainment through enhanced pedagogy and communication. Plymouth: CfBT.

Články

(odkaz)

ZŠ, Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

86.

Zobecněné elementární funkce

ZDRÁHAL, T., 2006. Zobecněné elementární funkce. Acta Universitatis Purkynianae 125, Studia Mathematica. Ústí nad Labem.

Publikace SŠ, Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

87.

Zobecnění elememtárních funkcí

ZDRÁHAL, T., 1995. The generalizing of some elementary functions. Selected Topics from Math. Ed. 2, University of Oslo, s. 35-66

Články VŠ, SŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

88.

Žákovské konstrukce poznatků v matematice

Stehlíková, N., Ulrychová, M. Žákovské konstrukce poznatků v matematice. Scientia in educatione 2(2), 2011 pp. 39–58 ISSN 1804-7106

Články

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2019

Poskytovatelé podpory