Knihovna : Technika

Technika

Obsahuje zdojů: 64

dateZdrojKategorieZaměření
1.

Technologie, myšlení o technologii

HAVELKA, M., KROPÁČ, J. Technologie, myšlení o technologii [CD]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017 [cit. 2017-09-27]. ISBN 978-80-244-5197-8.

Publikace ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

2.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa, Częstochowa, Polsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

pl | Licence: nezadáno

3.

Aktuální problémy výuky fyziky na střední škole

Publikace VŠ, SŠ

cz | Licence: freeware/shareware

4.

Can computer-aided instruction accommodate all learners equally?

ROSS, J., SCHULTZ, R., 1999. Can computer-aided instruction accommodate all learners equally? British Journal of Educational Technology. Volume 30, Issue 1, p. 5–24.

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

5.

Constructivism in the School of Experimental Work

SERAFIN, C. 2014. Constructivism in the School of Experimental Work. In SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare Education. Albena: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, 2014. Volume 1. p. 659-666. ISBN 978-619-7105-22-3. ISSN 2367-5659

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

6.

Člověk a vzdělání v informační společnosti

SAK, P. a kol., 2007. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-230-0.

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

7.

Department of teaching methods and management of educational institutions, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyjev

Department of teaching methods and management of educational institutions, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyjev

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost

en | Licence: nezadáno

8.

Dovednosti a normy pro učitelské profese ICT

Competencias y Estándares TIC para la Profesión Docente, 2011 [online]. Ministerio de Education Chille.

Publikace

(odkaz)

cz | Licence: nezadáno

9.

Dovednosti a znalosti učitelů pro začlenění technologií

LAW, N. 2010. Teacher Skills and Knowledge for Technology Integration. In: International Encyklopedia of Education. Editors-in-Chief:  Penelope Peterson, Eva Baker and Barry McGaw. s. 211-216. ISBN 978-0-08-044894-7

Články VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

10.

Educational process and its components in the technical education

SERAFÍN, Č. 2015. Educational process and its components in the technical education. In ICLEL 2015, 1st International Conference on Lifelong Learning and Leadership for all. Olomouc, 2015, p. 1-7 ISBN 978-605-66495-0-9

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

11.

ICT v rukou českých učitelů

ŠEĎOVÁ, K., ZOUNEK, J., 2009. ICT v rukou českých učitelů. Pedagogika, roč. 59, č. 1, s. 54-70. ISSN 0031-3815

Články

(odkaz)

Veřejnost, ZŠ, VŠ, SŠ

cz | Licence: nezadáno

12.

Inferring Learning Style From the Way Students Interact With a Computer User Interface and the WWW

SANDERS, D., BERGASA-SUSO, J., 2010. Inferring Learning Style From the Way Students Interact With a Computer User Interface and the WWW. IEEE Trans. Education, roč. 53, č. 4, s. 613-620. ISSN 0018-9359

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

13.

Infografika: Vzdělávání 2.0 – sociální sítě a vzdělávání

Infografika: Vzdělávání 2.0 – sociální sítě a vzdělávání, 2012 [online]. Inforgrafika.

Články

(odkaz)

cz | Licence: nezadáno

14.

Informace, komunikace a myšlení.

CEJPEK, J., 2008. Informace, komunikace a myšlení. Praha: UK Karolinum. 2. vyd. ISBN 8978-80-246-1037-5.

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

15.

INFORMATION AND COMPUTER LITERACY OF HIGH SCHOOL STUDENTS

Milan Kubiatko

PDF ke stažení (212.1 kB)

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

16.

Institute of Computer Science and Mathematics, FEI Slovak University of Technology, Bratislava

Institute of Computer Science and Mathematics, Faculty of Electrical Engeneering and Information Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovensko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

sk | Licence: nezadáno

17.

Jedno z řešení elektronické Q-metodologie

KUBRICKÝ, J. 2011. Jedno z řešení elektronické Q-metodologie. In: Trendy ve vzdělávání 2011. Olomouc: GEVAK. s. 299-304. ISBN 978-80-86768-34-2

Články Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

18.

K problému uceleného pojetí výuky obecně technických předmětů

KROPÁČ, J., 2004. K problému uceleného pojetí výuky obecně technických předmětů. e-Pedagogium (on-line), 2004, roč. 4, č. 1. Dostupné na www: http://epedagog.upol.cz/eped1.2004/index.htm ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

19.

Kabinet výuky obecné fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Kabinet výuky obecné fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

20.

Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

21.

Katedra fyziky, matematiky, techniky, Fakulta humanitných a prírodných vied PU

Katedra fyziky, matematiky, techniky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

sk | Licence: nezadáno

22.

Katedra chémie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Katedra chémie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

sk | Licence: nezadáno

23.

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, Plzeň

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

24.

Katedra přírodních věd, Vysoká škola technická a ekonomická, České Budějovice

Katedra přírodních věd, Vysoká škola technická a ekonomická, České Budějovice

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

25.

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU Liberec

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita, Liberec

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: freeware/shareware

26.

Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta MU

Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: freeware/shareware

27.

Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita Brno

Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

28.

Katedra technické a pracovní výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

Katedra technické a pracovní výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

29.

Katedra techniky a informačných technológií, Pedagogická fakulta UKF, Nitra

Katedra techniky a informačných technológií, Pedagogická fakulta UKF, Nitra, Slovensko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

sk | Licence: nezadáno

30.

Katedra Technologii, Wydział Przyrodniczo - Techniczny, Uniwersytet Opolski,

Katedra Technologii, Wydział Przyrodniczo - Techniczny, Uniwersytet Opolski, Opole, Polsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

pl | Licence: nezadáno

31.

Měnící se role učitele a žáka v nastupující informační společnosti – výsledek výzkumu

CHRÁSKA, M. ml., 2007. Měnící se role učitele a žáka v nastupující informační společnosti – výsledek výzkumu. In: Monografie XX. DIDMATTECH 2007 II. Díl. Olomouc: Votobia. s. 458 - 461. ISBN 80-7220-296-0

Články

cz | Licence: nezadáno

32.

Nedávná technika

HAVELKA, M., KROPÁČ, J. Nedávná technika [CD]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017 [cit. 2017-09-27]. ISBN 978-80-244-5193-0.

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

33.

Některá specifika diplomového úkolu obhajovaného na katedře technické výchovy

KUBÍČEK, Z., KROPÁČ, J., 1999. Některá specifika diplomového úkolu obhajovaného na katedře technické výchovy. 9. kapitola. In: Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2. přeprac. vyd. Olomouc: UP, PdF, s. 88-91 ISBN 80-7067-841-0

Publikace

cz | Licence: nezadáno

34.

Osobnosti technické výchovy - prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc.

KROPÁČ, J., KUBÍČEK, Z., MICHALKO, J. a STOFFOVÁ, V., 2002. Osobnosti technické výchovy - prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého ISBN 80-244-0581-4

Publikace Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

35.

Počítač jako pomocník učitele

SLAVÍK, J., NOVÁK, J., 1997. Počítač jako pomocník učitele. Praha: Portál. ISBN 80-7178-149-5

Publikace VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

36.

Poznámky k pojmu „technické myšlení“

KROPÁČ, J., HAVELKA, M. Poznámky k pojmu „technické myšlení“ (on-line). Dostupné na http://www.kteiv.upol.cz/index.php?page=kropac

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

37.

Proměna kurikula technické výchovy v České a Slovenské republice po roce 1989

SERAFÍN, Č. a kol., 2016. Proměna kurikula technické výchovy v České a Slovenské republice po roce 1989. Olomouc: VUP, 146 s. ISBN 978-80-244-4981-4. DOI 10.5507/pdf.16.24449814

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

38.

Přehled statistických metod zpracování dat

HENDL, J. 2004. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál. ISBN 80-7178-820-1

Publikace VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

39.

Přizpůsobení technologií pro zlepšení školy: globální perspektiva

CHAPMAN, D. M., MÄHLCK, L. O. (eds.) 2004. Adapting technology for school improvement: a global perspective. Adapting technology for school improvement: a global perspective. International Institute for Educational Planning. 305 p. ISBN: 92-803-1255-3

Publikace

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

40.

publikace prof. Sesinga

Osobni stránky prof. Sesinga z Technische Universität Darmstadt, Německo, kde jsou umístěny další zdroje

Články

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, VŠ

de | Licence: nezadáno

41.

Robotika - stavba a programování robotů: (LEGO Mindstorms EV3 a NXT)

HAVELKA, M., STOFFOVÁ, V. Robotika - stavba a programování robotů: (LEGO Mindstorms EV3 a NXT) [CD]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017 [cit. 2017-09-27]. ISBN 978-80-244-5194-7.

Články ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

42.

Slovak high school students´ attitudes toward computers

Milan Kubiatko, Zuzana Haláková, Soňa Nagyová, Tibor Nagy

PDF ke stažení (264.8 kB)

Články Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

43.

Standardy odborné způsobilosti v odborném vzdělávání

HENSGE, K. a kol. 2008. Kompetenzstandards in der Berufsausbildung [online]. Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

de | Licence: nezadáno

44.

Struktura kompetence učitele pro tvorbu výukových www stránek

KUBRICKÝ, J. 2009. Struktura kompetence učitele pro tvorbu výukových www stránek. In: Trendy ve vzdělávání 2009. Olomouc: Votobia. s. 305-308. ISBN 978-80-7220-316-1

Články SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

45.

Student’s concept of technology and basic cognition of history of technology

KROPÁČ, J., HAVELKA, M., SERAFÍN, Č.,2012. Student’s concept of technology and basic cognition of history of technology. Olomouc, Univerzita Palackého. Dostupné na WWW: http://www.jtie.upol.cz/ Journal of Technology and Information Education 4(2):54-56. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line)

Články

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

46.

Škola pro 21. století

Škola pro 21. století, 2009 [online]. Praha: Expertní tým MŠMT pro oblast ICT. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/3._vyzva_1.3/Akcni_plan_Skola_21.pdf

Publikace

(odkaz)

VŠ, SŠ, Veřejnost, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

47.

Teachers Learning Technology by Design

KOEHLER, M. J., MISHRA, P., 2005. Teachers Learning Technology by Design. Journal of Computing in Teacher Education, roč. 21 č. 3, s. 94-102. ISSN 1040-2454

Články ZŠ, VŠ, SŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

48.

Tech Tally: Approaches to assessing technological literacy

GAMIRE, E., PEARSON, G. 2006. Tech Tally: Approaches to assessing technological literacy. Washington DC: National Academies Press. ISBN 978-0-309-10183-7

Publikace SŠ, Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

49.

Technické výukové prostředky

Rambousek, V., 1989. Technické výukové prostředky. Praha: SPN

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

50.

Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn.

DOSTÁL, Jiří, Alena HAŠKOVÁ, Mária KOŽUCHOVÁ, Jiří KROPÁČ, Milan ĎURIŠ a Jarmila HONZÍKOVÁ. Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5238-8.

Publikace SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

51.

Technological Pedagogical Content Knowledge: A new framework for teacher knowledge

MISHRA, P., KOEHLER, M. J., 2006. Technological Pedagogical Content Knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108, 6, s. 1017-1054. ISSN 0161-4681

Články SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

en | Licence: freeware/shareware

52.

Technology Education in School and Industry: Emerging Didactics for Human Resource Development

Dietrich BLANDOW, D., DYRENFURTH, M., (eds.) 1995. Technology Education in School and Industry: Emerging Didactics for Human Resource Development. Computer and System Science, Vol. 135

Publikace

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, VŠ

cz | Licence: freeware/shareware

53.

Terminologie v technické výchově

STOFFA, J., 2000. Terminológia v technickej výchove. Olomouc: UP. ISBN 80-244-0139-8

Publikace Veřejnost, VŠ

sk | Licence: nezadáno

54.

Testovanie a hodnotenie psychomotorických zručností v technických predmetoch

Bartoš, j. Testovanie a hodnotenie psychomotorických zručností v technických predmetoch. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů II. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2008, s. 8-12 ISSN 1214-0554

Publikace

cz | Licence: nezadáno

55.

The re-conceptualization of cooperative learning in an inquiry-oriented teaching

SERAFÍN, Č., 2016. The re-conceptualization of cooperative learning in an inquiry-oriented teaching. In ICEEPSY 2015, 6th International Conference on Education and Educational Psychology. Istanbul, 2016, p. 201-207. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 217, 5 February 2016, doi: 10.1016/j.sbspro.2016.02.064. ISSN 1877-0428

Články

(odkaz)

SŠ, Veřejnost, VŠ

en | Licence: nezadáno

56.

Typologie českých učitelů podle způsobu práce s ICT a možnosti jejího využití.

CHRÁSKA, M. ml. 2007. Typologie českých učitelů podle způsobu práce s ICT a možnosti jejího využití. In: Monografie XIX. DIDMATTECH 2006. Komárno: Univezita J. Selyeho. s. 405 - 405. ISBN 978-80-89234-23-3

Články VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

57.

Using th World Wide Web to Accommodate Diverse Learning Styles

ROSS, J., SCHULTZ, R., 1999. Using th World Wide Web to Accommodate Diverse Learning Styles. College Teaching, roč. 47, č. 4, s. 123-129

Články VŠ, Veřejnost

en | Licence: nezadáno

58.

Ústav statistiky a operačního výzkumu, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Ústav statistiky a operačního výzkumu, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Brno

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

VŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

59.

Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta Mendelu, Brno

Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta Mendelu, Brno

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

60.

Vybraná zjištění výzkumu stavu a pojetí rozvoje IT kompetencí na ZŠ

ŠTÍPEK, J., VAŇKOVÁ, P., 2014. Vybraná zjištění výzkumu stavu a pojetí rozvoje IT kompetencí na ZŠ. ORBIS SCHOLAE 8(1), S. 47-64

Články

(odkaz)

Veřejnost, VŠ, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

61.

Výukové www stránky jako prostředek edukace

PROCHÁZKA, J., 2005. Výukové www stránky jako prostředek edukace. In: Vzdělávání pro život v informační společnosti I. Praha: PdF UK. s. 117-158. ISBN 80-7290-198-2

Články SŠ, Veřejnost, ZŠ, VŠ

cz | Licence: nezadáno

62.

Výzkum informační výchovy na základních školách

RAMBOUSEK, V., 2007. Výzkum informační výchovy na základních školách. Plzeň: KONIÁŠ. ISBN 80-86948-10-2

Publikace Veřejnost, VŠ, ZŠ

cz | Licence: nezadáno

63.

Význam znalostí dějin techniky pro poznávání ekonomických souvislostí vývoje techniky

KROPÁČ, J., PLISCHKE, J., 2012. Význam znalostí dějin techniky pro poznávání ekonomických souvislostí vývoje techniky. In: Actual problems of modern education in 21st century. Editor Veronika Stoffová. 1. edition. Komárno: J. Selye Universtity Komárno, pp. 68-73. ISBN 978-80-8122-065-4

Text ke stažení (64 kB)

Články VŠ, SŠ, Veřejnost

cz | Licence: nezadáno

64.

Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych,

Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych, Rzeszów, Polsko

Vysokoškolská pracoviště

(odkaz)

Veřejnost, VŠ

cz | Licence: nezadáno

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2022

Poskytovatelé podpory