Výstupy

Přehled výstupů z klíčových aktivit

Klíčová aktivita 1 - Zahraniční spolupráce

Informace o realizovaných konferencích a stážích

Konference Brusel/Belgie - prof. Bocáková

Konference Brusel/Belgie - prof. Vaňhara

Stáž Londýn/Velká Británie - prof. Bocáková

Konference Valencie/Španělsko - Dr. Hodaňová

Stáž Salzburg/Rakousko -  Dr. Dostál

Stáž Vídeň/Rakousko -  Dr. Dostál

Stáž Oslo /Norsko - doc. Zdráhal

Konference Salzburg/Rakousko - Dr. Šmída

Konfgerence Barcelona/Španělsko - Dr. Uhlířová

Konference San Diego/USA - Dr. Brus

Konference San Diego/USA - Dr. Ruda

Konference York/Velká Británie - Mgr. Janišová

Konference Ferrara/Itálie - doc. Hladilová

Konference Puerto Rico/USA - Dr. Hodaňová

Konference Banská Bystrica/Slovensko - Dr. Monika Morris

Stáž La Paz/Bolívie - prof. Bocáková

Stáž Brisbane/Austrálie - prof. Bocák

Konference Prešov/Slovensko - Dr. Paclík

Konference Lutych/Belgie - Mgr. Motyka

Stáž Španělsko - Dr. Uhlířová

Stáž Rzeszow/Polsko - doc. Chráska

Stáž Londýn/Velká Británie - prof. Bocáková

Stáž Bratislava/Slovensko - Dr. Štěpánková

Stáž Sheffield/Velká Británie - Dr. Steven Morris

Stáž Moskva/Rusko - prof. Bocáková

Konference Kyrenie/Kypr - Dr. Uhlířová

Konference Ružomberok/Slovensko - Dr. Uhlířová

Konference Florencie/Itálie - Dr. Jáč

Stáž Heidelberg/Německo - Mgr. Dvořáková

Stáž Lincoln/Velká Británie - Dr. Steven Morris

Stáž Londýn/Velká Británie - Michal Motyka

Stáž Kyoto/Japonsko - prof. Bocák

Konference Boston/USA - doc. Zdráhal

 

Výstupy v RIV

Články dedikované na projekt v informačním systému VaV

Přehled vědeckých publikací z projektu

Vědecké publikace

 

Klíčová aktivita 2 – Vzdělávací činnost 1

workshopy a letní školy - AKTIVITY

Knihovna studijních materiálů

Přehled knih Centra teorie vzdělávání přírodovědných oborů

databáze studijních materiálů a databáze pracovišť - KNIHOVNA

(pozn. řešitelů: kontakty na odborníky z uvedených pracovišť jsou k dispozici u řešitelů)

 

Klíčová aktivita 3 –Vzdělávací činnost 2

Vzdělávací kurzy - AKTIVITY

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20166
Termín řešení: 1.9.2012 – 31.8.2015

CETPO © 2021

Poskytovatelé podpory